Hpt.,  a hitelintézeti törvény jelentése

A Hpt. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról rendelkező 2013. évi CCXXXVII törvény rövidítése. Általános elnevezése hitelintézeti törvény. Szokták új Hpt-nek is nevezni, miután az eredeti Hpt.-t, 1996. évi CXII. törvényt váltotta fel. 

Preambuluma szerint ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik, e törvény rendelkezéseit kell alkalmazni minden Magyarország területén végzett, e törvényben meghatározott pénzügyi szolgáltatási, kiegészítő szolgáltatási és bankképviseleti tevékenységre, önkéntes intézményvédelemre, valamint betétbiztosításra, annak felügyeletére. 

A jogszabály szabályozza a pénzügyi intézmények Magyarország területén történő alapítására, létesítésére, működésére, pénzforgalmi intézmények pénzügyi szolgáltatási, kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységének Magyarország területén történő engedélyezésére, valamint a Magyarország területén székhellyel rendelkező pénzügyi intézmény külföldi leányvállalatának, fióktelepének létesítésére vonatkozó előírásokat.

chatsimple