Igazolt jövedelem jelentése

Szabadon (azaz az adók és járulékok levonása utáni nettó) elkölthető pénzösszeg, melyet a magánszemély bankszámlájára, vagy készpénzben havi rendszerességgel kap. 

Igazolt havi nettó jövedelemnek nevezzük azokat a jövedelmeket, melyeket hivatalos dokumentumokkal tudsz igazolni, pl. NAV (APEH) jövedelemigazolás, bankszámlakivonat, munkáltatói igazolás, nyugdíjrészletező.

Elsődleges jövedelemként a bankok az igazolható nettó munkabért, a vállalkozói jövedelmet és a nyugdíjat szokták elfogadni. A munkabért a munkáltató igazolásával, a nyugdíjat a nyugdíjszelvénnyel tudjuk igazolni. Ha ezek az összegek számlánkra érkeznek, a bank eltekinthet ezek külön igazolásától. A vállalkozói jövedelmet a NAV által kiállított igazolás alapján tudja elfogadni a bank. 

Másodlagos (egyéb) jövedelemként  lehet beszámítani a családpolitikai támogatások, valamit a szociális juttatások döntő részét, az ösztöndíjakat, valamit a munkahelyünktől származó a béren felül egyéb juttatásokat. Fontos azonban tudni, hogy ezek érvényesíthetősége bankonként változhat.

chatsimple