Jegybank, Magyar Nemzeti Bank, Központi Bank

Egy ország központi bankja, amely a pénzjegykibocsátás jogával rendelkezik. Magyarország központi bankja a Magyar Nemzeti Bank (MNB).

A jegybank legfontosabb a monetáris politika meghatározása és megvalósítása. A központi bankok – a monetáris politika eszköztárát felhasználva – törekednek a gazdaság stabil működésének elérésére és fenntartására. A Magyar Nemzeti Bank elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása. Az MNB tevékenységének kereteit meghatározó jegybanktörvény az árstabilitást minden más cél fölé helyezi, miután a monetáris politika elsődlegesen az árstabilitás biztosításával járul hozzá a gazdaság növekedéséhez.

Jegybanki alapfeladatok

 • Monetáris politika
 • Bankjegy és érme kibocsátás
 • Deviza- és aranytartalék kezelése
 • Fizetési forgalom biztosítása
 • Pénzügyi stabilitás biztosítása
 • Statisztikai feladatok

Monetáris politikával összefüggő jegybanki feladatok:

 • a „bankok bankjaként” vezeti a hitelintézetek pénzforgalmi számláit, ezen intézményekkel monetáris célú műveleteket végez (betétet fogad el/hitelt nyújt/értékpapírokat értékesít vagy vásárol)
 • meghatározza a monetáris célú műveletekhez (monetáris politikai eszközökhöz) kapcsolódó kamatlábak mértékét, melyek közül a legfontosabb a jegybanki alapkamat
 • jegyzi és közzéteszi az adott ország törvényes fizetőeszközének külföldi pénznemekhez viszonyított árfolyamát.

Bankjegy- és érmekibocsátással kapcsolatos feladatok

 • A jegybank feladata, hogy a lakosságot és a gazdaságot megfelelő mennyiségű és minőségű, illetve címlet-összetételű készpénzzel lássa el.

Az ország deviza- és aranytartalékainak kezelése

 • Devizatartalék jegybanki tartásának több oka is lehet. Ilyen pl. a túlzott árfolyam-ingadozások csökkentése.

A fizetési forgalom zavartalanságának biztosítása

 • A gazdaság szereplőinek (lakosság, vállalat, állam, bankok stb.) bankokon keresztüli tranzakcióinak biztosítása. A központi bank feladata a fizetési és elszámolási rendszerek kialakítása, működésük felügyelete (azaz „felvigyázása”).

A pénzügyi rendszer stabilitásának támogatása és erősítése

 • A központi bank a rendelkezésére álló eszközökkel támogatja és erősíti a pénzügyi stabilitást, valamint szükség esetén kezeli a pénzügyi rendszert érő sokkok hatását. Ennek részeként rendszeresen elemzi a makrogazdasági környezetet, a pénzügyi piacok, valamint a pénzügyi közvetítők működését, és feltárja a pénzügyi rendszer stabilitását veszélyeztető kockázatokat.

Statisztikai feladatok

 • A központi bank alapfeladatai ellátásához statisztikai célú adatokat / információkat gyűjt és hoz nyilvánosságra.

Az önálló magyar jegybank, a Magyar Nemzeti Bank 1924. június 24-én kezdte meg munkáját. A Magyar Nemzeti Bank feladatának ellátása érdekében független szervezetként működik. Ugyanakkor – mint az adófizetők pénzéből gazdálkodó közintézmény – el kell, hogy számoljon vagyonának felhasználásáról. Ezért a jegybank elnöke beszámolási kötelezettséggel tartozik az Országgyűlésnek. 

A jegybank élén az elnök áll, akit a miniszterelnök javaslatára hatéves időtartamra a köztársasági elnök nevez ki.