Jogi személy jelentése

Olyan szervezet (pl. bt., kft., zrt., alapítvány), mely a természetes személyekhez hasonlóan jogképes, vagyis saját nevében jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat.

Az állam jogi személyeknek ismeri el az állami, gazdasági, társadalmi szerveket és szervezeteket, az egyesületeket, egyéb szervezeteket, ha feladataikhoz szükséges, hogy vagyoni jogaik és kötelezettségeik legyenek.

A jogi személyt önálló vagyoni felelősség terheli, amelynek fedezete a tagok vagyonától elkülönített vagyon.

Előírás az állami elismerés, vagyis a jogi személyek nyilvántartásba-vétele. Gazdasági társaságokat a cégbíróság, politikai pártokat, egyesületeket, alapítványokat a szervezet székhelye szerinti megyei bíróság veszi nyilvántartásba.