Kamat jelentése, típusai

A pénz ára, vagyis a pénz azonnali rendelkezésre állásának a díja százalékában kifejezve. A kamat mértékét éves szinten fejezik ki, még akkor is, ha a kölcsönt egy éven belül kell visszafizetni. Az ügyleti kamat (szerződéses kamat) szabad megállapodás tárgya.

Hitelezésnél a hitel/kölcsön „ára”, amelyet az adós köteles megfizetni a hitel/kölcsön nyújtójának, az igénybe vett kölcsön használatáért. A hitel/kölcsönösszeg százalékában kerül meghatározásra, általában éves kamatláb formájában. 

A hitel-, kölcsön- és lízingszerződésben is egyértelműen meg kell határozni a kamatot. Ezt a bank egyoldalúan csak akkor módosíthatja, ha a szerződés ezt kifejezetten lehetővé teszi a számára.

A hitelintézet üzletszabályzatának tartalmaznia kell a bankhitel- és bankkölcsönügylet általános szerződési feltételeit, ezen belül a kamatszámítás módját, a kamat változtatásának szabályait is.

A hitelkamat típusai

  • Fix: A kamatláb mértéke a hitel futamideje alatt nem változik.
  • Változó: A kamatláb mértéke a hitel futamideje alatt kamatperiódusonként változik, a szerződésben meghatározott módon. A kamatláb jellemzően valamilyen külső, a hitelező banktól független referenciakamathoz kötött. Az adós által fizetendő kamat általában két részből áll: a referenciakamatból és a hitelező által meghatározott kamatfelárból (pl. 3 havi Bubor + 3,75%). A kamatfelár a jogszabályokban és a szerződésben meghatározott feltételek szerint változtatható.
  • Változtatható: a kamatláb mértéke kamatperiódusonként változhat a hitel futamideje alatt. Ha a hitelező él a szerződésben rögzített egyoldalú kamatváltoztatási jogával, a jogszabályokban és a szerződésben meghatározott feltételek szerint, arról előre tájkékoztatnia kell az adóst.

A referenciakamathoz kötött hitelek általábban átláthatóbbak, hiszen a referenciakamat értékek publikusak, azokat bármikor ellenőrizhetjük és magunk is utánaszámolhatunk a fizetendő összegeknek.

A kamat speciális formája a késedelmi kamat a pénztartozás késedelmes teljesítésének következménye, amely a késedelembe esés időpontjától jár. Mértéke szintén általában valamilyen referenciaértékhez kötött – pl. a jegybanki alapkamat kétszerese.

A megtakarítási kamat

A kamat az a pénzösszeg, amit meghatározott kamatfizetési időpontokban a befektetés névértéke (tőke) után kifizetnek. Százalékos mértékét a kamatláb adja meg.

A megtakarítási kamat típusai

A megtakarítási kamat típusai az alábbiak lehetnek:

  • Fix kamatozás: a befektetés után egy előre meghatározott kamatot fizetnek a futamidő végéig.
  • Változó kamatozás: a kamat a kamatbázisból és a kamatprémiumból áll össze. A kamatbázis változik, ez lehet például az inflációhoz vagy a Diszkont Kincstárjegyek átlaghozamához kötött. A kamatprémium ezzel szemben a futamidő végéig fix.
  • Lépcsős kamatozás: az éves kamat nagysága attól függ, hogy mennyi idő telt el az értékpapír megvásárlása óta, adott esetben időarányos kamatot is jelenthet. Lépcsős kamatozású állampapír a Kincstári Takarékjegy.
  • Sávos kamatozás: a kamat megadott összeghatárokra és idősávokra vonatkozik, ezeknek a függvényében változik.
chatsimple