Kedvezményezett/állami támogatásra jogosult jelentése (lakás-takarékpénztárnál)

Kedvezményezett lehet a lakás-előtakarékoskodó közeli hozzátartozója, azaz a PTK 685. § b. pontja alapján: házastárs, vérszerinti dédszülő, nagyszülő, szülő, gyermek, testvér, örökbefogadott, mostoha és nevelt gyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, bejegyzett élettárs, valamint a CSJT 98. § alapján az intézeti gyámság alatt álló gyermek is. 

A kedvezményezett javára történik az állami támogatás igénylése, és a kedvezményezett illetve közeli hozzátartozója tulajdonjogában lévő, vagy vásárlással, építéssel tulajdonába kerülő ingatlanra használható fel a szerződés.

chatsimple