Kedvezményezett jelentése (bankszámla esetén)

Bankszámlaszerződésnél kedvezményezettnek hívjuk azt a személyt, aki pénzforgalmi művelet esetén az adott pénzösszeg jogosultja, azaz a tranzakció címzettje.

Ennél is fontosabb, hogy a jogszabályi előírások szerint a bankszámla tulajdonos halál esetére szóló kedvezményezettet jelölhet ki. Ez a személy a bankszámlán/takarékbetét-számlán elhelyezett pénzösszeg vonatkozásában a hagyatéki eljárástól függetlenül jogosulttá válik a számla feletti rendelkezésre és az azon lévő összegek felhasználására. Értékpapírszámla esetében a jogszabályok halál eseti kedvezményezett megjelölést nem tesznek lehetővé, így annak egyenlege a számlatulajdonos halála esetén az öröklési jog szabályai szerint az örökhagyó hagyatékához tartozó vagyonnak minősülnek, nem vonhatók ki a hagyatékból.