Kezdő nap (hitelfelvételnél) jelentése

A kölcsönszerződésben meghatározott időpont (naptári nap), mely naptól a kölcsön törlesztési ütemezése megkezdődik. A kezdő nap egyben az ügyleti év és az első kamatperiódus napja is. A kezdő nap a kölcsönszerződés közjegyző előtti megkötésének napjától számított maximum 90. naptári nap, de nem eshet 29, 30 vagy 31-re. A kezdő napot a bank állapítja meg, természetesen az ügyfél érdekeit is figyelembe véve.

A kölcsön első törlesztésének napja a kezdő napot követő első esedékességi nap. 

A kölcsönszerződés alapvetően azzal a feltételezéssel jön létre, hogy a kezdő napon fogod a kölcsönöd igénybe venni. Ezért a fizetendő törlesztő részleteket is úgy határozzák meg, mintha a kölcsönt a kezdő napon vennéd igénybe. A folyósítási feltételek teljesítése esetén ugyanakkor a kezdő napot megelőzően is mód van a hitel felvételére. A kamatfizetési kötelezettség ebben az esetben a tényleges folyósítás és a kezdő nap közötti idővel meghosszabbodik, de a kezdő nap előtti időszakra ugyanolyan mértékű az éves kamat, mint a kezdő nap utáni időszakban az első kamatperiódusban. A kezdő nap előtti időszakra járó kamatot mindig egy összegben kell megfizetni az első törlesztő részlet esedékességével együtt.

chatsimple