Hitelnet.hu a money.hu része lett!
A hitelnet tartalmai mostantól a money.hu-n érhetők el. Még több hasznos információ és segítség vár az oldalainkon!

KHR (Központi Hitelinformációs Rendszer) lista jelentése

A Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR, korábbi nevén Bankközi Adós- és Hitelinformációs Rendszer – BAR) a hazai bank és pénzügyi intézmények által közösen működtetett zárt adatbázis, amely a pénzintézetek által átadott ügyfél- és szerződésadatokat kezeli. Az adatokat közel 450 pénzügyi intézmény frissíti.

Olyan nyilvántartási rendszer, amely minden ügyfélre adatokat tartalmaz a hitelekre, illetve a bankkal szembeni tartozásokra és visszaélésekre (pl. hamis okirat használata, bankkártya-csalások) vonatkozóan. A KHR működése hozzájárul ahhoz, hogy a hitelt nyújtók a kölcsön igénylése után felmérjék a hitelt igénylők hitelképességét. 

A KHR lista használatával összességében a hitelezési kockázatok csökkenhetnek, mindez gyorsíthatja és olcsóbbá teheti a hitelfelvételt.

A KHR-ben kizárólag a törvényben meghatározott adatok tárolhatók, és az adatok kizárólag a törvényben meghatározott célokra használhatók fel.

A lakossági KHR-be mind a pozitív hiteltörténetet, mind a negatív információkat (mulasztások, visszaélések, csalások), mind pedig az adósságrendezési eljáráshoz kapcsolódó információkat lehet rögzíteni.

A hitelszerződést megkötő pénzügyi intézmény a megkötött szerződések statisztikai adatait a szerződések megkötése után automatikusan adják át a KHR-nek. Ezekről az adatokról lakossági hitel esetén csak az ügyfél felhatalmazása alapján lehet másik hitelintézetet tájékoztatni. Ez az úgynevezett pozitív adóslista. 

A mulasztások adatsorát a bankok az ügyfél nem fizetése esetén oszthatják meg a központi rendszerrel. Ez az úgynevezett negatív adóslista. 

A negatív KHR listán csak olyan ügyfél adatai lehetnek, akinek a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes minimálbér összegét, s a tartozásnak 90 napon túl kell fennállnia.  A negatív listához az összes pénzintézet hozzáfér. 

A negatív listán 4 módon szerepelhetsz.

  • Aktív státusz: 90 napot meghaladó, a mindenkori minimálbérnél magasabb összegű lejárt tartozással bírsz. 
  • Passzív státusz: A korábbi aktív státuszú hiteledet követően, ha a tartozást már kiegyenlítetted maximum egy évig ide kerül át az adatod. 
  • Kártyavisszaélés esetén.
  • Hamis adatok közlésével.