Kockázatfeltáró nyilatkozat jelentése

A lakossági devizahitel veszélyeiről szóló dokumentum, amelyben a hitelintézeteknek fel kellett tárniuk a hitelszerződésben rejlő esetleges árfolyamkockázatot, mely nagymértékben befolyásolta a törlesztőrészleteket. A kiadott nyilatkozat tudomásulvételét a hitelfelvevőknek aláírásukkal kellett igazolniuk. 

A Kúria 2/2014. Polgári jogegységi határozata szerint „amennyiben tehát a fogyasztó a jogszabály által előírt tájékoztatást megkapta, a kockázat feltáró nyilatkozatot aláírta, akkor azt - az ellenkező bizonyításáig - úgy kell értékelni, hogy az árfolyamkockázat korlátozás nélkül őt terhelő volta számára világos és érthető volt, illetve annak kellett lennie. A pénzügyi intézménynek kell bizonyítania, hogy a fogyasztó tájékoztatása ilyen módon megtörtént.

Amennyiben azonban az árfolyamkockázat korlátlan viselésének szerződési rendelkezése a fogyasztó számára a pénzügyi intézménynek felróható okból nem volt világosan felismerhető, illetve érthető, fennállnak a szerződés tisztességtelensége megállapításának a feltételei.

chatsimple