Kölcsönszerződés jelentése

Hitel nyújtásáról, annak feltételeiről és biztosítékairól szóló szerződés. A szerződés alapján vállal a  hitelintézet kötelezettségvállalást arra, hogy a szerződésben meghatározott feltételek teljesülése esetén kölcsönt folyósít a rendelkezésre tartott hitelkeret terhére.

A hitelszerződésben a hitelező meghatározott összegnek a rendelkezésre tartását, illetve ennek megfelelő hitel nyújtását vállalja. Az ügyfélnek lehetősége van a hitel igénybevételére, de arra sem részben, sem egészben nem kötelezhető.

A hitelt az ügyfelek 

  • egy összegben, 
  • előre meghatározott részletekben, 
  • illetve bizonyos kereten belül tetszés szerinti mértékben, rendszeresen és folyamatosan vehetik igénybe.

Amint a hitelfelvevő ténylegesen pénzeszközt vesz igénybe a számára fenntartott hitelkeretből kölcsönügylet jön létre. Ezért a hitelszerződésnek tartalmaznia kell a későbbi kölcsönszerződés jogszabályban előírt feltételeit is.

A hitelszerződést írásba kell foglalni. 

Az írásba foglalt megállapodás tartalmazza:

- az éves kamat és a teljes hiteldíj mutató (THM mértékének meghatározását),

- a hitelkamat módosításának feltételeit,

- a hitel lejárat előtti visszafizetésének feltételeit,

- hitelkártya és folyószámlahitel esetében a hitelkeret megengedhető legnagyobb mértékét,

Nagyobb összegű (általában jelzálog-) hitelek esetében a szerződést közokiratba foglalják.

chatsimple