Közjegyzői díj jelentése

A közjegyzői díj az az összeg, amit a közjegyzőnek kell kifizetni az általa nyújtott szolgáltatásért. A közjegyzők által kiszabható díjakat igazságügy miniszteri rendelet – 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet – határozza meg. 

A közjegyzői díj a díjrendelet alapján 3 részből áll

- Közjegyzői munkadíj: a közjegyzői díj ezen részét elsősorban az ügyérték alapján kell kiszámolni, például adásvételi szerződés esetén a vételár határozza meg. Ügyérték hiányában a tevékenységre fordított idő képezi a számítás alapját. (Számos kedvezmény érvényesíthető)

- Költségátalány: a közjegyzői munkadíj 40%-át kötelezően meg kell fizetni költségátalányként a közjegyző részére. 

- Készkiadások: ezek a közjegyzőnek a konkrét ügyben felmerült kiadásai, mint például a postaköltségek, egyes szolgáltatási díjak stb.

A hitel vagy biztosítéki szerződés esetén szükséges lehet a szerződés közjegyzői okiratba foglalása, amelynek díja nem része a kölcsön Teljes Hiteldíj Mutatójának (THM). A közjegyzői díjat hitelszerződés esetén általában az ügyfél fizeti (a bankok sokszor akció keretében részben vagy teljes egészében visszatérítik).