Munkaszerződés jelentése, fajtái

A munkaviszony munkaszerződéssel jön létre, melynek kötelező tartalmi elemei a következők:

 • a szerződő felek neve, megnevezése és azonosító adatai (munkáltató, munkavállaló)
 • alapbér
 • munkakör
 • munkaviszony tartama (határozott/határozatlan)
 • munkavégzés helye
 • rész- vagy teljes munkaidő 
 • munkaviszony kezdte
 • próbaidő (ha van)

Nem kötelező elem, de legkésőbb a munkaviszony létesítését követően 30 napon belül külön írásban  tájékoztatni kell a dolgozót (ha eredetileg nem szerepel a munkaszerződésben)

 • a napi munkaidőről
 • alapbéren kívüli bér és egyéb juttatásokról
 • a munkabér elszámolásának módjáról
 • bérfizetés gyakoriságáról és a kifizetés napjáról
 • a munkakörbe tartozó feladatokról
 • szabadság mértékéről, számítási módjáról, kiadásának szabályairól
 • a felmondási idő megállapításának szabályairól
 • a kollektív szerződésről, a képviselettel rendelkező szakszervezetekről és az üzemi tanácsról (megbízottról).

Ha a felek külön nem kötik ki, a munkaszerződés teljes munkaidőről szól, s határozatlan időre köttetik.  

A hitelezés szempontjából a munkaszerződés legfontosabb eleme, a szerződés tartama.

Határozott idejű munkaszerződésről akkor beszélünk, ha azt a munkáltató és a munkavállaló előre meghatározott időtartamra köti. 

A bankok számára a határozott időre szóló munkaszerződés általában nem felel meg a hitelnyújtás feltételeinek (kivéve, ha a kölcsön futamideje a munkaszerződés érvénye alatt véget ér), hiszen nem biztosított a törlesztés egészében a jövedelmi háttér.