NAV (APEH) jövedelem igazolás jelentése

Az adóhatóság által az adózó részére kiállított hivatalos igazolás. Az adózó adószáma (vagy adóazonosító jele) alapján egy adott időszakra az adóhatósághoz benyújtott, következő információkat tartalmazza: 

  • a bevallott, illetve a munkáltatói, utólagos adómegállapítással, valamint a soron kívüli adómegállapítással megállapított, összevontan és elkülönülten adózó jövedelmet;
  • a jövedelem után keletkező személyi jövedelemadót;
  • a különadóalap után a különadót;
  • az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (ekho) szerint adózott bevétel összegét és az ekhofizetési kötelezettséget.20

Az Szja tv. hatálya alá tartozó magánszemélyeknél – egyéni vállalkozóknál is – a jövedelemigazolás az összevont és elkülönült jövedelmet és az adókötelezettséget tartalmazza.

A kisadózó vállalkozások tételes adójáról szóló törvény hatálya alá tartozó adózóknál jövedelemként a kisadózó vállalkozás utolsó, megszerzett bevételről tett nyilatkozatában feltüntetett bevételének 60 százalékát kell figyelembe venni.

A NAV jövedelemigazolások általános érvényességi ideje a banki gyakorlatban, a kiállítástól számított 30 nap. A NAV jövedelem igazolást a NAV ügyfélszolgálatokon igényelheted.

chatsimple