Öregségi nyugdíj jelentése

Az a nyugdíjösszeg, mely a teljes jogú öregségi nyugdíjra jogosultakat illeti meg. Ennek összegét évente jogszabályban állapítják meg. Az öregségi nyugdíj összege az elismert szolgálati időtől és a figyelembe vehető havi átlagkereset összegétől függ.

Típusai

- öregségi teljes nyugdíj, 

- öregségi résznyugdíj, 

- nők kedvezményes öregségi nyugdíja – 40 év szolgálati idő után. 

Az öregségi teljes nyugdíjra az jogosult, aki a nyugdíjkorhatárt betöltötte, és legalább 20 év szolgálati időt szerzett. Résznyugdíjra a 15-20 éves szolgálati időt szerző személy jogosult. 

A nyugdíjkorhatár 65. év. 

2018. július 26. óta az öregségi nyugdíj biztosítással járó jogviszony (munkaviszony) fennállása mellett is megállapítható. 

chatsimple