Pénzintézet jelentése

A pénzintézet fogalmát a hitelintézetekről és a jelenleg érvényes pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény elődje 1996. évi CXII. törvény hitelintézetekre változtatta.

Hitelintézet az a pénzügyi intézmény, amely a pénzügyi szolgáltatások közül legalább betétet gyűjt, hitelt és pénzkölcsönt nyújt.

Kizárólag hitelintézet jogosult betét gyűjtésére, illetve pénzváltási tevékenység végzésére.

A hitelintézet bank, szakosított hitelintézet vagy szövetkezeti hitelintézet lehet. A szövetkezeti hitelintézet lehet takarék- vagy hitelszövetkezet.

A bank az a hitelintézet, amely a betét gyűjtését, hitel és pénzkölcsön nyújtását és pénzforgalmi szolgáltatás nyújtását üzletszerűen végzi. Kizárólag bank kaphat engedélyt a hitelintézeti törvényben szereplő valamennyi pénzügyi szolgáltatás végzésére, így a fentieken felül pénzforgalmi szolgáltatások nyújtására, illetve készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kibocsátására.  

Más EGT-államban székhellyel rendelkező hitelintézet határon átnyúló szolgáltatást is végezhet, harmadik országbeli hitelintézet fióktelepe útján csak akkor végezhet teljes körű pénzügyi szolgálttást, ha annak végzésére a székhelye szerinti illetékes felügyeleti hatóságtól engedéllyel rendelkezik.

Hitelintézet nyilvános forrásgyűjtés céljából - betét elfogadásán kívül - kizárólag kötvényt és letéti jegyet bocsáthat ki.

A fentiek miatt tehát minden bank hitelintézet, de nem minden hitelintézet bank.

chatsimple