Rokkant nyugdíjas jelentése

Rokkantsági nyugdíjra az jogosult, akinek egészségkárosodása  79 százalékot meghaladó mértékű, vagy   50-79 százalékos mértékű, ám egészségkárosodását megelőző munkakörében, illetve a képzettségének megfelelő más munkakörben való foglalkoztatásra rehabilitáció nélkül nem alkalmas. 

Nem kaphat rokkantsági nyugdíjat az, aki öregségi, előrehozott öregségi, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesül, továbbá az sem, aki egészségkárosodását saját magának szándékosan okozta. 

Szemben az öregségi nyugdíjban részesülőkkel,  a rokkantsági nyugdíjas keresőtevékenységet korlátozottan folytathat. A szabály szerint hat egymást követő hónapra vonatkozó bruttó keresetének havi átlaga nem haladhatja meg a rokkantsági nyugdíj összegének kétszeresét, illetve a mindenkori kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összegét. 

A rokkant nyugdíjas státusz lehet időszaki és végleges.

chatsimple