Telekkönyvi státusz jelentése

Az ingatlan nyilvántartásban szereplő adatokra vonatkozó információ (méret, hely, helyrajzi szám, besorolás, stb.). 

Az ingatlan tényleges helyzete és építésügyi hatósági státusza összhangban kell, hogy legyenek egymással, vagyis az ingatlan és a rajta lévő épület(ek) a tényleges állapota(uk) és funkciója(uk) szerint hatósági engedéllyel (pl. használatba vételi, ill. fennmaradási engedéllyel) igazolt(ak) kell, legyen(ek). A hatósági engedéllyel igazolt státusz és a telekkönyvi státusz nem térhet el egymástól. 

Jelzáloghitel igénylésnél, ha a fedezetként felajánlott ingatlan telekkönyvi státusza nem egyezik meg a valósággal, akkor a bank általában nem fogadja el az adott ingatlant fedezetként.