Tulajdoni lap jelentése

A tulajdoni lap az egységes ingatlan-nyilvántartás része. Tartalmazza az adott ingatlanra vonatkozó számszerű adatokat, a tulajdonosi, kezelői, használói jogokat, az egyéb bejegyezhető jogokat és tényeket. Olyan okirat tehát, mely tartalmazza a Magyarország területén található ingatlanok adatait, a hozzá tartozó jogokat és a jogilag jelentős tényeket. 

Három részből áll:

1. Az ingatlan elhelyezkedését és számszerű adatait rögzíti (cím, fekvés, rendeltetés, helyrajzi szám, terület stb.).

2. Az ingatlanra vonatkozó alapvető jogot a tulajdonos, kezelő, használó nevét, címét, tulajdonos esetében a tulajdoni hányadát, tulajdonszerzés módját tartalmazza.

3. Az egyéb jogokat és jogilag jelentős tényeket tartalmazza. Ezek az ingatlanra vonatkozó terhek, korlátozások (pl. jelzálogjog, telki szolgalom, haszonélvezet stb.) vagy a jogosult jogainak korlátozása (pl. elidegenítési és terhelési tilalom, vételi jog stb.).

Társasházi tulajdoni lap

A társasházi tulajdoni lap a tulajdoni törzslapból és a tulajdoni különlapból áll. A kettő együtt minősül tulajdoni lapnak. A törzslapon a közös tulajdonban lévő épületrészeket és helyiségeket tartják nyilván (a földrészlettel együtt), míg a különlapok az önálló tulajdoni egységeket képező lakásokat és helyiségeket, a közös tulajdonból hozzájuk tartozó tulajdoni hányaddal együtt.

Tulajdoni lapból létezik hiteles és nem hiteles változat. Ma már önállóan eljárva a kormányzati portálról hiteles és nem hiteles másolat is igényelhető.

Tulajdonilap-másolatok

- Teljes tulajdonilap-másolat: valamennyi – fennálló és törölt – bejegyzést tartalmazza.

- Részleges tulajdonilap-másolat: csak a kívánt bejegyzéseket tartalmazza.

- Szemle tulajdonilap-másolat: csak a fennálló bejegyzéseket tartalmazza.

Ingatlanvásárlás, vagy foglaló letétele előtt mindenképpen érdemes új tulajdoni lap másolatot kikérni. Ezáltal elkerülhetőek az esetleges bonyodalmak, amennyiben az ingatlan jogi helyzete nem teljesen tisztázott.

Jelzáloghitel igénylésekor a bank minden esetben tulajdoni lapot kér a hitelbe bevonandó ingatlanról. Ezt csak akkor fogadja el, ha az hiteles, illetve a beadás időpontjánál 30 napnál nem régebbi. Egyes esetekben a tulajdoni lapot a bank külön díjért lekéri a TakarNet rendszerből.

chatsimple