Túlbiztosítottság jelentése

Az az eset, amikor a biztosítási szerződésben meghatározott biztosítási összeg magasabb, mint a biztosított vagyontárgy újrabeszerzési értéke. Ingatlanoknál az újrabeszerzési értéket újjáépítési értéknek hívják. 

Ha a biztosítási összeg nagyobb, mint a vagyontárgy tényleges értéke, a biztosítási szerződésnek az a része, amely a tényleges érték fölötti összegre vonatkozik – semmis. Totálkár esetén a biztosító térítési kötelezettségének felső határa a biztosított vagyontárgyakban bekövetkezett tényleges kár lesz, mivel jogszabály tiltja a káron gazdagodás lehetőségét. 

Egyetlen kivétel van, ha az ügyfél újérték-biztosítást kötött. Ekkor nem a biztosított vagyontárgy aktuális – avultatott – értékét, hanem az adott vagyontárgy újkori beszerzési értékét kell megfizenie a biztosítónak.

chatsimple