Ügyleti év jelentése

Az egyedi ügyfél-  vagy hitelszerződésben a szerződés megkötésének napjától – illetve további ügyleti év esetén a kezdő nappal vagy a szerződés megkötésének napjával megegyező naptári naptól – számított egész év, ahol az egész év 365 nap, szökőév esetén 366 nap. A szerződésben a megkötés napjától eltérő időpont is szerepelhet az ügyleti év kezdő napjaként. Tehát a futamidő kezdő napjától (további évek esetén a kezdő nappal megegyező naptári naptól) számított egész naptári év.

chatsimple