Ügyvéd jelentése

Az ügyvéd a hivatásának gyakorlásával - törvényes eszközökkel és módon - elősegíti megbízója jogainak érvényesítését és kötelezettségeinek teljesítését, valamint közreműködik abban, hogy az ellenérdekű felek a jogvitáikat megegyezéssel intézzék el. 

Az ügyvédi tevékenységről Magyarországon a 2017. évi LXXVIII. törvény (Üttv.) rendelkezik. 

Ügyvéd csak az a jogász lehet, 

  • aki az 5 éves jogi egyetem elvégzését követően legalább 3 éves szakmai gyakorlatot tölt jellemzően ügyvédi irodánál vagy egyéni ügyvédnél ügyvédjelölti minőségben, miközben részt vesz a területileg illetékes ügyvédi kamara által szervezett kötelező jogi szakvizsga felkészítő képzésben. 
  • Ezután sikeres jogi szakvizsgát tesz az Igazságügyi Minisztérium szervezésében. 
  • A szakvizsga alapján kérheti felvételét valamely területi ügyvédi kamarába. 

A kamarai tagság feltétele

  • sikeres jogi szakvizsga
  • tiszta (bejegyzésmentes) erkölcsi bizonyítvány
  • kötelező ügyvédi felelősségbiztosítás megkötése
  • s az ügyvédi tevékenység megkezdéséhez szükséges irodahelyiség meglétének igazolása 

Az ügyvédként közreműködő személy szerepel az ügyvédi nyilvántartásban.

Az ügyvéd helyi kamarai tagságától függetlenül Magyarország területén működő bármely bíróság és más hatóság (pl. önkormányzat, közigazgatási szerv) előtt eljárhat és minden ügyben elláthatja a megbízó jogi képviseletét. 

chatsimple