Babaváró hitel: Hiányzik a közös lakcím? Így is meglehet a hitel!

Kárdási Adrienn
Kárdási Adrienn
Olvasási idő: 8 perc

Bár a Babaváró hitelről szóló jogszabály nem említi és nem is szabja feltételként a kamatmentes kölcsönt igénylő házaspárra vonatkozóan, hogy közös legyen a lakcímük az igényléskor, mégis van olyan bank, amelyik a közös lakcím hiányában elutasíthatja a kölcsönkérelmet. Kellemetlen az igényléskor szembesülni ezzel, de az esetek többségében gyorsan eleget lehet tenni ennek a feltételnek.

A Babaváró lakcímkérdésre ezt írja a jogszabály

A rendelet szerint lakcím alatt az igénylők, illetve a gyermek bejelentett magyarországi lakóhelyét vagy tartózkodási helyét kell érteni. Az igényléskor a házaspár mindkét tagjának rendelkeznie kell magyarországi lakcímmel. A lakcímüket természetesen igazolniuk kell a banknál a bejelentett lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal (lakcímkártyával) a kölcsönkérelem elbírálása, a kölcsönszerződés megkötése, a kölcsön folyósítása és a jogszerű igénybevételének ellenőrzése miatt.

A vállalt gyermekre vonatkozóan azt írja elő a jogszabály, hogy az igénylőkkel közös háztartásban kell élnie, ha megszületik. Közös háztartásban élő gyermek az, akinek a bejelentett magyarországi lakóhelye vagy tartózkodási helye legalább az egyik igénylőével megegyezik. A gyermek lakóhelyét vagy tartózkodási helyét is lakcímkártyával kell igazolni.

A kamatmentes kölcsön törlesztése során, ha a házaspár egyike sem rendelkezik már magyarországi lakcímmel, vagy a vállalt, kiskorú gyermeket egyikőjük sem neveli már a saját háztartásában, akkor 

 • az utolsó magyarországi lakcím megszűnését követő naptól, a kölcsöntartozás hátralévő összegére vonatkozóan a kamattámogatás megszűnik, 
 • a kölcsön ügyleti kamata a jogszabály szerinti kamattal piaci kamatozásúvá módosul, és 
 • a kölcsön folyósítása és a kamattámogatás megszűnése közötti időszakra számolt kamattámogatást a hatályos jegybanki alapkamat 3 százalékponttal növelt mértékének megfelelő összeggel együtt a kamattámogatásra való jogosultság megszűnését követő 120 napon belül egy összegben meg kell fizetni a Kincstárnak.

A bankok eltérő gyakorlata a lakcímmel kapcsolatban

Mivel a jogszabály tehát nem írja elő a közös lakcím meglétét a Babaváró kölcsön igénylésekor, ha a bank ezt mégis kéri, akkor azt saját belső hitelbírálati szabályai alapján teszi. A Babaváró hitel szerencsére szinte minden banknál elérhető, vagyis érdemes olyan pénzintézetet keresni, ahol a közös lakcím elvárás nem szerepel az igénylési feltételek között, amennyiben ezzel nem rendelkeztek. Ugyanakkor ennek a feltételnek a teljesítése – vagyis a közös lakcím – egy  viszonylag egyszerű személyes vagy elektronikus ügyintézést igényel egyikőtök vagy mindkettőtök részéről.

Mit jelent a banknak a közös lakcím?

A házaspár közös lakcímeként a bank közös állandó lakcímet vár el. A tartózkodási és az értesítési cím tehát nem elegendő, mutatjuk, mi a különbség:

 • lakóhely: Annak a lakásnak a címe, amelyet életvitelszerűen otthonodként használsz. A köznyelvben az állandó lakcím kifejezést használjuk rá, a lakcímkártyán a lakóhely megnevezés szerepel.
 • tartózkodási hely: Az a cím, ahol valaki 3 hónapnál hosszabb ideig tartózkodik, de állandó lakóhelyét nem mondja fel. A tartózkodási helyet ideiglenes lakcímként is szokták emlegetni. A lakcímkártyára tartózkodási hely néven kerülhet fel. Állandó lakóhely hiányában tartózkodási hely nem jelenthető be.
 • értesítési cím: Olyan lakcímen kívüli cím, amelyet kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségre jelenthetsz be a hivatalos lakcímnyilvántartásba (a lakcímkártyán nem kerül feltüntetésre).

A lakcím változását egyébként a változástól számított 3 munkanapon belül mindenkinek törvény szerinti kötelezettsége bejelenteni. 

Hol lehet közös állandó lakcímetek?

Mivel a Babaváró hitelt csak házaspárok igényelhetik, akik legtöbbször közös háztartásban is élnek, így a közös lakcím létesítése általában nem is jelent problémát a különböző élethelyzetekben:

 • Van közös ingatlanotok, de eddig nem éreztétek szükségét a közös lakcím bejelentésének, így mindkét félnek még a korábbi lakcíme az állandó lakóhelye. Ebben az esetben a lakóhelyváltozás bejelentésének a közös lakásotokba általában semmi akadálya sincs.
 • Ha egyikőtöknek van saját ingatlana, akkor oda érdemes megtenni a lakcímbejelentést úgy, hogy a lakás tulajdonosa hozzájárul ahhoz, hogy a másik fél ott lakóhelyet létesítsen.
 • Ha mindkettőtöknek van saját lakása, akkor el kell döntenetek, melyikben létesítetek közös lakóhelyet.
 • Ha bérelt lakásban éltek, és a lakás tulajdonosa hozzájárulását adja a lakcímbejelentéshez, akkor az aláírt hozzájáruló nyilatkozat leadásával tudjátok intézni a közös lakcímbejelentést. Ugyanakkor önmagában a bérleti szerződés is elég a lakcím bejelentéséhez, amennyiben a szerződést két tanú által aláírt okiratba, ügyvéd által ellenjegyzett okiratba vagy közjegyzői okiratba foglalták (lakás használatára feljogosító teljes bizonyító erejű magánokirat vagy közokirat).
 • Ha a bérelt lakás tulajdonosa nem járul hozzá, hogy bejelentkezzetek az ingatlanába, akkor szülő, rokon, esetleg barát lakásában tudtok közös lakcímet létesíteni (attól függetlenül, hogy ott élnétek életvitelszerűen). Az ingatlan tulajdonosának ebben az esetben is írásbeli hozzájárulását kell adnia.

Egyébként a lakáskiadók félelme a bérlők lakcímbejelentésétől alaptalan abból a szempontból, hogy a jogszabály szerint a lakcím bejelentése sem a lakás tulajdonjogát, sem használati jogát nem befolyásolja.

Új állandó lakcím ügyintézése 

A lakcímbejelentés és a lakcímigazolvány cseréje 

Lakcímigazolvány kiállításához szükséges okmányok

 • személyazonosság igazolására alkalmas okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél vagy kártyaformátumú vezetői engedély)
 • lakcímbejelentő lap
  • A bejelentőlapot a jogszabályban meghatározott esetekben a szállásadónak is saját kezűleg alá kell írnia. Szállásadó (általában a tulajdonos) általi hozzájárulásra nincs szükség, ha a bejelentkező olyan érvényes teljes bizonyító erejű magánokirattal vagy közokirattal rendelkezik, amely a lakás használatára feljogosítja. Ebben az esetben az okiratot a lakcímbejelentő lappal együtt kell a járási hivatalnak benyújtani.
 • előző lakcímigazolvány, amelyet le kell adni

A lakcímigazolvány kiállításának költsége és ügyintézési ideje

A lakóhely bejelentése és a lakcímigazolvány kiállítása illetékmentes.

Az ügyintézési határidő hiánytalan kérelem és tisztázott tényállás esetén 8 nap, ellenkező esetben 60 nap. Ugyanakkor személyes megjelenés esetén, amennyiben lehetőség van rá, a lakcímkártya azonnal átvehető az okmányirodában. Sürgősségi eljárásra nincs lehetőség.

fiatal házaspár a gyerekükkel, babaváró hitelt vettek fel közös lakcím nélkül

A lakcímigazolvány elektronikus kapcsolattartás útján, valamint elektronikus ügyintézési ponton előterjesztett kérelem esetén személyesen a járási hivatalnál vagy a lakóhelyre, tartózkodási helyre vagy egyéb címre postázva vehető át.

A lakcímigazolványnak nincs lejárati ideje, de érvénytelenné válik, ha 

 • az abba bejegyzett adatok megváltoztak, 
 • megrongálódott, elveszett, ellopták,
 • hamis adatokat tartalmaz, vagy maga a lakcímkártya hamis,
 • megszűnt jogosultság esetén,
 • a lakcímigazolvány tulajdonosának halála esetén.

Feltétel a közös lakcím falusi CSOK és CSOK Plusz igénylésekor

Míg a Babaváró hitel esetében a jogszabály csak a vállalt gyermek megszületése (és ezáltal a kölcsön felvétele) után kéri a gyermek és a szülők (legalább az egyik szülő) vonatkozásában a közös háztartásban élésről szóló nyilatkozatot, addig a falusi CSOK-ra és a CSOK Pluszra vonatkozó jogszabályokban már az igénylés folyamán nyilatkozni kell a házaspárnak a közös háztartásban élésről. (Falusi CSOK esetében csak akkor, ha házastársak igénylik a támogatást.) 

A közös háztartásban élés feltételezi a közös lakcím fennállását is. Ha már a CSOK igénylésekor van meglévő gyermek, neki is közös háztartásban kell élnie az igénylő szülővel/szülőkkel, és később a vállalt gyermekre vonatkozóan is teljesülnie kell ennek a feltételnek, amikor megszületik.

chatsimple