Hitelnet.hu a money.hu része lett!
A hitelnet tartalmai mostantól a money.hu-n érhetők el. Még több hasznos információ és segítség vár az oldalainkon!

A CSOK állandó lakcímmel és bentlakással kapcsolatos feltételei

Kárdási Adrienn
Kárdási Adrienn
Olvasási idő: 8 perc

A csoknak számos olyan követelménye van, amely a közös háztartásban élést, lakóhely létesítését, lakcímbejelentési kötelezettséget érinti. A lakcímmel kapcsolatos feltételek nem teljesítése maga után vonhatja akár a CSOK igénylés elutasítását vagy a támogatás visszafizetését. Tisztázzuk, milyen elvárások vannak CSOK esetén a lakcímünkkel szemben.

Közös háztartásban élés igazolása

A jogszabály szerint a csokot házastársak vagy élettársak csak együttesen igényelhetik. Nekik a házastársi vagy élettársi kapcsolatról, illetve a közös háztartásban élésről a CSOK igényléskor büntetőjogi felelősség vállalásával nyilatkozniuk kell. Az egyedüllálló igénylő ez esetben az egyedülállóságról nyilatkozik.

Továbbá a CSOK alapfeltétele az is, hogy a támogatással érintett gyermek(ek) is közös háztartásban éljenek az igénylő szülőkkel. 

Igényléskor ennek igazolása legegyszerűbben közös lakcímen élés esetén valósulhat meg, amelyet lakcímkártyával tudtok igazolni. Ugyanakkor nem számít, hogy állandó lakcímként vagy tartózkodási helyként van feltüntetve a közös otthon a lakcímkártyán.

Bentlakási kötelezettség a támogatott ingatlanban

A CSOK rendelet azt írja elő, hogy az igénylőknek és a támogatással érintett gyermekeinek 10 éven keresztül a csokkal vásárolt, épített vagy bővített ingatlanban kell életvitelszerűen lakniuk, azaz be kell jelentkezni állandó lakcímre az ingatlanba. A 10 évet a kedvezmény folyósításától (építés, bővítés esetén az utolsó részfolyósítástól) kell számolni. 

A bentlakást úgy kell igazolni, hogy a CSOK folyósítását követő 90 napon belül be kell mutatni a banknak a lakcímet igazoló hatósági igazolványokat (lakcímkártyákat). Ez igazolja azt, hogy a támogatott ingatlan az igénylők és gyermekeik lakóhelye. A lakcímkártyákon az ingatlant állandó lakóhelyként kell feltüntetni. A bentlakási kötelezettség teljesítését a területileg illetékes járási hivatal, illetve az Államkincstár ellenőrzi, a lakcímkártya bemutatásával vagy helyszíni szemlével is. CSOK esetén tehát bejelentett lakcím kell legyen a lakás.

Egy sötétbarna, üveges bejárati ajtó felső része látható, amelyen egy fém 40-es házszám van.

Mikor lehet eltekinteni a bentlakási kötelezettség teljesítésétől?

Vannak olyan esetek, amikor nem kell a csokos házban élnie a családnak vagy valamelyik családtagnak:

 • ha a gyermek tanulmányai folytatása miatt nem a támogatott ingatlanban él, hanem például más településen kollégiumba vagy albérletbe költözik tanulmányai idejére
 • ha valamelyik családtagot hosszabb ideig tartósan egészségügyi intézményben kezelik
 • ha valamelyik (vagy mindkét) szülő más településen vállal munkát és emiatt odaköltözik a család, legfeljebb 5 évig lakhatnak máshol, mint a támogatott ingatlan
 • ha a támogatott személy és a gyermek – foglalkoztatásra irányuló jogviszony következtében – ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is – köteles a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni 
 • ha valamelyik családtag közeli hozzátartozó ápolása miatt ideiglenesen máshol lakik
 • ha valamelyik családtag letöltendő szabadságvesztését tölti, valamelyik büntetés-végrehajtási intézményben
 • ha a támogatással érintett nagykorú gyermek elköltözik, vagy kiskorú gyermek a nagykorúvá válását követően elköltözik
 • ha az igénylők visszafizetik a csokot, a bentlakási kötelezettség is megszűnik

CSOK mellett tartózkodási hely, ideiglenes lakcím létesítése

Mielőtt a CSOK szempontjából vizsgáljuk az ideiglenes lakcím kérdését, tisztázzuk a lakcímmel kapcsolatos fogalmakat.

 • lakóhely: Annak a lakásnak a címe, amelyet életvitelszerűen otthonodként használsz. A köznyelvben az állandó lakcím kifejezést használjuk rá, a lakcímkártyán a lakóhely megnevezés szerepel.
 • tartózkodási hely: Az a cím, ahol valaki 3 hónapnál hosszabb ideig tartózkodik, de állandó lakóhelyét nem mondja fel. A tartózkodási helyet ideiglenes lakcímként is szokták emlegetni. A lakcímkártyára tartózkodási hely néven kerülhet fel. Állandó lakóhely hiányában tartózkodási hely nem jelenthető be.
 • értesítési cím: Olyan lakcímen kívüli cím, amelyet kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségre jelenthetsz be. Bár a hivatalos nyilvántartásban szerepelhet, de a lakcímkártyára nem kerül felvezetésre.

A lakcím változását a változástól számított 3 munkanapon belül törvény szerinti kötelezettséged bejelenteni. 

A legtöbb esetben akkor merül fel az ideiglenes lakcím bejelentésének kérdése a csokos ingatlanban lakóknál, amikor a gyermekek bölcsődébe, óvodába, iskolába jelentkezésekor ideiglenes lakcímre lenne szükségük a választott intézmény körzetében. Ebben a kérdésben is a területileg illetékes járási hivatal lakástámogatási osztálya tud pontos információt nyújtani.

Vállalkozás bejelentése a csokos ingatlanba

A jogszabály nem engedi meg a támogatott ingatlan lakáscéltól eltérő hasznosítását, azzal a kivétellel, ha a legalább többségi tulajdonodban álló gazdasági társaság (kivétel részvénytársaság) vagy egyéni vállalkozás székhelyeként bejelented. Így a vállalkozás székhelye bejelenthető a csokos lakásba, ugyanakkor ebben az esetben a családi otthonteremtési kedvezmény összege csekély összegű - “de minimis” - támogatásnak minősül.

A rendelet tehát a székhely bejelentését lehetővé teszi a csokkal érintett lakásban, azonban ez nem vonatkozik a telephelyre, a gazdasági tevékenység helyszínére. Csokos ingatlan így nem lehet a vállalkozás telephelye.

Összegzés

A CSOK szempontjából kardinális feltétel, hogy a támogatás folyósításától számított 10 évig az érintett ingatlanban kell lakni a támogatott személyeknek és gyermekeiknek is, illetve kötelességük állandó lakcímet létesíteni ott, amit lakcímkártyával kell igazolni. Ugyanakkor van néhány élethelyzet, amikor ez a bentlakási kötelezettség megszakítható anélkül, hogy a támogatást vissza kelljen fizetni. 

Azonban ezeken felül is előfordulhat számos olyan kérdés, amely a csokos ingatlan bentlakási kötelezettségével vagy lakcím létesítésével kapcsolatos. A speciális helyzetekre vonatkozóan a területileg illetékes járási hivatal lakástámogatási osztálya tud hivatalos információkat adni.

Gyakran ismételt kérdések

Mi történik, ha elmulasztom átíratni a lakcímünket a csokos ingatlanba?

A támogatási szerződésben vállalnod kell, hogy te, mint igénylő és azon gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezmény folyósításra került, a családi otthonteremtési kedvezmény folyósításától, bővítés esetén az utolsó részfolyósítástól számított 10 évig – a meglévő gyermek legalább nagykorúvá válásáig – a lakásban életvitelszerűen laktok és 90 napon belül ott lakóhelyet létesítetek. Ha ez nem történik meg, a támogatást vissza kell fizetni. 

Ha a lakóhely létesítés megtörtént, csak például elfelejtettétek bemutatni a lakcímkártyákat, minél hamarabb vedd fel a kapcsolatot a közreműködő bankkal és a kormányhivatallal is.

Nagykorúvá vált gyermekem elköltözhet a csokos ingatlanból?

Igen, a nagykorú gyermek bármikor elköltözhet, lakóhelyet vagy tartózkodási helyet is letésíthet máshol.

A támogatott személyeken és gyermekeiken kívül mást be lehet jelenteni a csokkal érintett lakásba?

Információink szerint, ha a támogatott személyek és a gyermekek, akikre a CSOK igénylés történt, továbbra is életvitelszerűen az érintett ingatlanban laknak, akkor más személynek létesíthető tartózkodási helye. Ugyanakkor erről hivatalos információkat és további tájékoztatást a területileg illetékes járási hivatal lakástámogatási osztálya tud adni.

Eladhatom a csokkal érintett lakást?

A CSOK támogatási szerződés megkötésétől számított 10 évig terjedő időszakra az ingatlanra az állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre. Így alapesetben 10 évig nem lehet eladni a lakást. Ha mégis eladnád, akkor vissza kellene fizetni a támogatást. Ugyanakkor van néhány speciális eset, amikor eladható a támogatással érintett ingatlan visszafizetési kötelezettség nélkül, illetve a CSOK átvihető másik ingatlanra. Részletesen a csokos ház eladásáról szóló cikkünkben mutatjuk be ezeket az élethelyzeteket.