Mikor kell visszafizetni a CSOK-ot?

Dr. Sántha Gergely
Dr. Sántha Gergely
Olvasási idő: 9 perc

A CSOK célja, hogy új ingatlan építéséhez, új vagy használt ingatlan vásárlásához, vagy akár bővítéséhez segítséget nyújtson. A CSOK igénybe vehető meglévő, vagy vállalt gyerekek után. Ráadásul illetékmentességet is biztosít lakóingatlan vásárlása esetén, valamint új építésű ingatlanok vonatkozásában a kifizetett 5%-os ÁFA visszaigényelhető.

Azonban mi a helyzet akkor, ha menetközben nem tudunk megfelelni a CSOK feltételeknek? Mikor, milyen esetekben kell visszafizetni a CSOK-ot, mekkora büntetőkamatot kell utána fizetni, van-e lehetőség megúszni a visszafizetést? Ezekre a kérdésekre adunk most választ.

Ezek jelentik a CSOK feltételek megszegését

Fontos kiemelni, hogy a CSOK feltételeinek nemcsak igénylése előtt, hanem az  igénylése után is meg kell felelni.
Jogszabályi feltételek megszegését jelenti, ha,

 • a gyermekvállalás nem teljesül, 
 • válásra kerül sor az igénylő házaspár között, és ezáltal a gyermekek kiköltöznek az épített, vagy vásárolt ingatlanból, melyhez a CSOK-ot felhasználták,
 • a CSOK tárgyát képező ingatlant kiadják bérbe, azaz az ingatlan a lakáscéltól eltérően kerül hasznosításra,
 • az igénylő a jogszabályban foglalt kötelezettségeit úgy szegi meg, hogy valótlan tartalmú nyilatkozatot bocsát a hitelintézet részére, 
 • a CSOK tárgyát képező ingatlant lebontják, vagy elidegenítik, 
 • nem annak a támogatott személynek, illetve kiskorú gyermekének lakóhelyéül szolgál, aki a támogatás alanya,
 • az ingatlan használatát harmadik személy részére átengedik, vagy azon használati, illetve haszonélvezeti jogot alapítanak,
 • az igénylők a jogszabályban foglalt okirat bemutatási kötelezettségüknek felszólításra sem tesznek eleget (például használatbavételi engedély nem kerül bemutatásra).
CSOK visszafizetés - házaspár a kanapén ül haragban

CSOK visszafizetés: mekkora összeggel kell számolni?

A büntetőkamat mértéke

Az elmúlt időszakban a CSOK-hoz kapcsolódó büntetőkamatot számos változás érintette, azonban 2022. október 01. napjától 5%-os mértékű büntetőkamat plafon került bevezetésre.  Ezt azért is fontos kiemelni, mert korábban a büntetőkamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat ötszörösével egyezett meg. Tízmilliós Családi Otthonteremtési Kedvezmény esetében például annak ötszörösét kellett visszafizetni, azonban az emelkedő kamatkörnyezet miatt lett végül bevezetve az egységes 5%-os plafon.

Visszafizetendő összeg, ha egy gyermekre vetted fel a CSOK-ot

Fontos először is leszögezni, hogy CSOK összegének meghatározása (mely visszafizetésre fog kerülni), minden félévben az adott naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat szerint történik. A teljes visszafizetendő összeg ezekből a féléves ciklusokból tevődik össze. 

Amennyiben egy gyermek után veszed igénybe a CSOK-ot használt lakásra, akkor mindösszesen 600.000,-Ft-ot tudsz igényelni új, vagy használt ingatlan vásárlásához. Ebben az esetben a vállalt gyermek megszületésére 4 év áll rendelkezésre. Amennyiben mégsem születik meg a gyermek, akkor az 5%-os büntetőkamattal számolva, négy évre vetítve, mindösszesen 120.000,-Ft büntetőkamatot, valamint a felvett összeget kell visszafizetned.

Visszafizetendő összeg, ha két gyermekre vetted fel a CSOK-ot

Abban az esetben, ha két gyermek után igényelted CSOK-ot, akkor a visszafizetési kötelezettség attól függ, hogy új, vagy használt lakáshoz vetted igénybe. Amennyiben új ingatlan vásárlása volt a CSOK tárgya, akkor az igénybe vett összeg mértéke 2.600.000,-Ft, használt lakásnál 1.430.000 Ft. Ebben az esetben a két gyermek megszületésére 8 év áll rendelkezésre. Amennyiben a gyermekek a 8 év alatt mégsem születnek meg, akkor új lakás esetében 5%-os kamattal számolva nyolc évre vetítve mindösszesen 1.040.000,-Ft-ot, használt lakás esetében 572.000,-Ft-ot kell visszafizetnünk nyolc évre vetítve a felvett összegen felül. 

Visszafizetendő összeg, ha három gyermekre vetted fel a CSOK-ot

10.000.000,-Ft jár három gyermek után, ha új lakást vásároltok a vissza nem térítendő támogatásból. Fontos, hogy három gyermek vállalását 10 év alatt kell teljesíteni. Amennyiben nem születnek meg a vállalt gyermekek a visszafizetési kötelezettség 5%-os kamatplafonnal számolva, 10 évre vetítve, mindösszesen 5.000.000,-Ft a felvett összegen felül.
Használt lakás esetében 2.200.000,-Ft lehet igénybe venni három gyermek esetén, négy vagy több gyermek esetében pedig 2.750.000,-Ft-ot. Ebben az esetben három gyermek vonatkozásában, 10 évre vetítve, 1.100.000,-Ft, négy vagy több gyermek esetében 1.375.000,-Ft büntetőkamatot kell visszafizetni, ha a feltételek nem teljesülnek.

Mi a helyzet akkor, ha a három gyermekből, csak kettő születik meg?

Előfordulhat, hogy a szülők úgy döntenek, hogy a három vállalt gyermekből kettő megszületése után a harmadik gyermeket már nem kívánják vállalni. Ilyen esetben a meg nem született gyermek után járó kedvezmény összegét, azaz 7.400.000,-Ft-ot, valamint annak 5%-os büntetőkamatát, azaz 3.700.000,-Ft-ot kell visszafizetni, tehát mindösszesen 11.100.000,-Ft-ot.

Fontos, hogy a CSOK-ot a gyermekvállalási határidő lejártát követő 120 napon belül kell visszafizetni egy összegben.

Milyen egyéb fizetési kötelezettség merülhet még fel?

Lehetőségünk van kettő, valamint három gyermek esetében támogatott lakáshitel igénylésére. Kettő gyermek esetében ennek összege 10.000.000,-Ft, három gyermek esetében maximum 15.000.000,-Ft.

Amennyiben a két gyermek közül csak az egyik születik meg, akkor a jogosultsági feltétel is elvész, azaz a CSOK hitel mellett kapott kamattámogatást, valamint annak büntetőkamatát (5%) is vissza kell fizetni. Három vállalt gyermek esetén ez úgy néz ki, hogy amennyiben például csak kettő gyermek születik meg, akkor az igénylők nem 15.000.000,-Ft-ra, hanem csak 10.000.000,-Ft-ra jogosultak, továbbá a támogatott hitel különbözete után kell a kamattámogatást visszafizetni.

Mikor ugrik az illetékmentesség?

A CSOK igénybevétele illetékmentességet biztosít. Amennyiben azonban egy gyermek vállalása esetén a gyermek nem születik meg, akkor az illetéket vissza kell fizetni. Szerencsésebb a helyzet két gyermek vállalása esetén, ugyanis a két vállalt gyermekből egy gyermek megszületése már jogosít az illetékkedvezmény igénybevételére.

Van-e kibúvó, hogy ne kelljen visszafizetni a CSOK-ot?

A mentességek tárháza elég csekély. Az illetékes Kormányhivatalhoz lehet beadni méltányossági kérelmet, mely esetben a Kormányhivatal méltányossági jogkörben eljárva 5 évre halasztást, vagy részletfizetést biztosít, ha tudjuk igazolni, hogy jövedelmi, szociális, vagyoni helyzetünk alapján a visszafizetés egy összegben nem lenne lehetséges. Kivételes esetben lehetőség van elengedésre is. 

Halasztásról akkor lehet szó például, ha 

 • a gyermek azért nem születik meg, mert a fiatal házaspár egyik tagja elhalálozott, 
 • a gyermek születését azért nem vállalták a CSOK szerződés megkötését követően a felek, mivel az egyikük megváltozott munkaképességű személlyé vált,
 • a gyermek halva születik a várandósság 24. betöltött hetét megelőzően, 
 • a gyermekvállalás a rendelkezésre álló egészségügyi dokumentáció alapján nem javasolt.

Lehetőség van az elengedésre, vagy a halasztásra abban az esetben, ha visszafizetési kötelezettség fel nem róható okból keletkezett, vagy éppen megélhetésünket ellehetetlenítené, és nem várható a jövőben erre vonatkozóan változás.

A blogcikk szerzője Dr. Sántha Gergely ügyvéd, az ÜgyvédHázak országos ügyvédi ingatlanközvetítő hálózat tagja.([email protected]).

Gyakran ismételt kérdések

Ha kiadom a lakást, amire már 6 éve, hogy felvettem a CSOK-ot, akkor részarányosan kell visszafizetnem a támogatást vagy az egészet?

A CSOK támogatással érintett ingatlan 10 évig nem adható bérbe sem. Ha ez mégis megtörténik a 10 éves időszak alatt bármikor, a teljes támogatást büntetőkamattal kell visszafizetni.

Vissza kell fizetni a CSOK-ot, ha nagyobb lakásba költözünk?

A CSOK-kal érintett ingatlanra az állam jelzálogjogot, illetve elidegenítési és terhelési tilalmat jegyezetet be az ingatlan tulajdoni lapjára. A támogatott ingatlant csak speciális esetekben lehet eladni, cserélni. A leglényegesebb, hogy a támogatást át kell vinni egy másik ingatlanra:
- ha a CSOK segítségével új ingatlant vásároltatok, akkor 5 év után van lehetőségetek használt ingatlanra cserélni azt,
- ha a CSOK-os ingatlan is új volt, és ismét új lakásba vagy házba költöznétek, nem kell megvárni az 5 évet,
- az újonnan épített vagy vásárolt ingatlan értékének és hasznos alapterületének meg kell haladnia az előző ingatlanét.
- használt lakást vagy házat másik használt ingatlanra bármikor cserélhettek,
- ha a vásárolandó ingatlan vételára vagy hasznos alapterülete alacsonyabb a meglévőnél, arányosan kell visszafizetni a támogatást,
- ha a vételár és az alapterület is kisebb a leendő ingatlannál, kiszámítják az arányosan visszafizetendő részt mindkét esetre, és a nagyobbat kell visszafizetni.
Részletesen a CSOK-os ingatlan eladásáról szóló cikkünkben olvashatsz ezekről a megoldásokról.