Ingatlan vagyonszerzési illeték, illetékmentesség és illetékkedvezmény

Az 1990. évi XCIII. illetéktörvény értelmében az örökösödési vagy az ajándékozási illeték hatálya alá nem tartozó ingatlanszerzés illetékfizetési kötelezettséget von maga után, ideértve a következő vagyoni értékű jogokat is:

  • Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog megszerzése.
  • Ingatlanon fennálló haszonélvezet gyakorlásának átengedése.
  • Közterületen álló, ingatlannak nem minősülő felépítmény tulajdonjogának, vagyoni értékű jogának megszerzése.

Vagyoni értékű jog alatt a földhasználatot, a haszonélvezetet, a használat jogát, illetve a vagyonkezelői jogot és az üzembentartói jogot értjük. 

A vagyonszerzési illeték mértéke

A vagyonszerzési illeték ingatlanvásárláskor alapesetben a vételár 4%-a. 

Ha az ingatlan vételára átlépi az 1 milliárd forintot, az illeték mértéke 4% helyett 2%-ra csökken, de összege maximum 200 millió forint lehet.

Mikor milyen jogcímen jár illetékmentesség?

  • Új építésű ingatlan vásárlásakor 15 millió forintig nincs illetékfizetési kötelezettségünk, amennyiben az ingatlan értéke nem lépi át az 30 millió forintos határt. Ezekben az esetekben a 4%-os illeték a 15 millió és a vételár közötti különbözetre fizetendő. –
  • Illetékmentes az a lakáscsere és vásárlás, ha a korábbi lakástulajdonunkat a vásárlást megelőző három éven belül vagy a vásárlást követő egy éven belül eladjuk, és az új lakás vételára kisebb, mint a korábbi lakástulajdon értéke. Ha az új ingatlan forgalmi értéke magasabb, mint a korábban megszerzett ingatlané, csak az értékkülönbözet után jelentkezik illetékfizetési kötelezettségünk. 
  • Házastársak, testvérek, egyenes ági rokonok egymás közti vagyonszerzésekor, ha az ajándékozással vagy örökléssel valósul meg.
  • A házassági vagyonközösség megszűnésekor, válás vagy özveggyé válás esetén.
  • Építési telek vásárlásánál, amennyiben négy éven belül a szabályoknak megfelelő ingatlant építünk rá. 
  • 2021. január 1-től a Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK) segítségével vásárolt ingatlanok után – a vételártól függetlenül – nem kell vagyonszerzési illetéket fizetni. A mentességnek nem feltétele a CSOK-hitel felvétele sem, a támogatás igénybevételével automatikusan elérhető a jogosultság. 

A 35 év alatti, első lakást vásárló fiatalok 50 százalékos illetékkedvezményben részesülnek akkor, ha 15 millió forintnál kisebb forgalmi értékű ingatlant vásárolnak. Feltétel, hogy a vásárló korábban nem rendelkezett sem önálló lakástulajdonnal, sem 50%-ot elérő ingatlantulajdoni hányaddal.

Az illetékfizetési kötelezettséget a NAV írja elő a tulajdonszerzés alapján. Az adóhivatal az első lakástulajdon megszerzésekor automatikusan, minden más esetben az ügyfél kérelmére engedélyezi a maximum 12 havi részletfizetést. Egyéb részletfizetési kérelemnek is helye van, ám ezekről igazolások alapján egyedileg dönt a NAV.