CSOK Plusz és jelzáloghitel-elengedés: Dupla juttatás ugyanazon gyermek után?

Ernszt Anikó
Ernszt Anikó
Olvasási idő: 10 perc

2024 januárjától átalakult a családok lakástámogatási rendszere. A vissza nem térítendő lakáscélú támogatások egy része megszűnt (CSOK), más fajtái átalakultak (falusi CSOK, ÁFA visszatérítés). Valamint egy újabb támogatási forma is bevezetésre került, amit CSOK Plusz névre kereszteltek. Ugyanakkor a támogatási rendszernek akad olyan eleme is, amely nem változott, ez pedig a jelzáloghitel-elengedés. Sokan nem is hallottak róla, jóllehet a jelzáloghitel-elengedésre vonatkozó kormányrendelet 2018. január 1. óta hatályos.  A támogatások általában kombinálhatóak, de vannak olyan esetek, amikor nem élhetünk minden kedvezménnyel. Például ahogyan a CSOK-hitel és a CSOK Plusz hitel sem vehető fel egyszerre, úgy a CSOK Plusz és a jelzáloghitel-elengedés is egyes esetekben kizárják egymást. Ez utóbbira mutatunk most konkrét élethelyzeteket. 

Jelzáloghitel-elengedés

Kik igényelhetik?

Lakáscélú jelzáloghitellel rendelkező adósok igényelhetik második, harmadik vagy további gyermekük születése vagy örökbefogadása esetén.

Mely hitel csökkentésére használható fel?

A vonatkozó kormányrendelet kihirdetését, vagyis  

 • 2017.11.14-ét megelőzően kötött szerződés alapján folyósított olyan forint alapú jelzáloghitel csökkentésére használható fel, amelynek fedezete Magyarország területén lévő, lakás, lakóház, tanya, birtokközpont vagy építési tevékenység megvalósításának helyszínéül szolgáló telek, illetve
 • 2017.11.14-ét követően kötött, forint alapú lakáscélú jelzáloghitel - ideértve az olyan lakáscélú pénzügyi lízingszerződést is - használható fel, amelynek tárgya lakás, lakóház, tanya, birtokközpont vagy építési tevékenység megvalósításának helyszínéül szolgáló telek.

Mekkora összeg igényelhető? 

 • Első gyermek után: -
 • Második gyermek után: 1.000.000 Ft
 • Harmadik gyermek után: 4.000.000 Ft
 • Negyedik és minden további gyermek után: 1.000.000. Ft, ha korábbi gyermekre már igénybe vették a 4.000.000 Ft-os támogatást. Illetve 4.000.000 Ft, ha korábban született gyermekre még nem vették igénybe ezt a támogatást.

Minden információt megtudhatsz a jelzálog-hitel elengedésről, ha elolvasod ezt a cikket:

CSOK Pluszhoz kapcsolódó gyermekvállalási támogatás

Kik igényelhetik?

CSOK Plusz kölcsönkérelem benyújtását követően másodikként született vagy örökbefogadott és minden egyes ezt követően született vagy örökbefogadott további gyermek után igényelhető. 

Átmeneti szabály: Amennyiben a gyermek 2024. január 1. és 2024. március 31. között megszületett és a CSOK Plusz kérelem 2024. március 31-ig benyújtásra került, úgy az adott időszakban született gyermek is vállalt gyermekként vehető figyelembe.

Mely hitel csökkentésére használható fel?

Kizárólag CSOK Plusz hitel csökkentésére fordítható.

Mekkora összeg igényelhető?

A CSOK Plusz kérelem benyújtását követően született, örökbefogadott

 • első gyermek után: -
 • második és minden további gyermek után: 10.000.000 Ft

Mely esetekben nem igényelhető egyidejűleg a két támogatás?

A CSOK Plusz rendelet rögzíti, hogy amennyiben a támogatott személyek

 1. CSOK Plusz  gyermekvállalási támogatásra és
 2. a három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről szóló kormányrendelet szerinti támogatásra

is egyaránt jogosulttá válhatnak, akkor ugyanazon gyermek után a választásuk szerint vagy az a) vagy a b) pont szerinti egyik támogatást vehetik igénybe. 

A támogatott személyek tehát maguk dönthetik el, hogy melyik támogatást kívánják igénybe venni, ha mindkét támogatás esetén fennáll a jogosultságuk. 

Család kisgyerekkel, papírt néznek nyitott laptop mellett.

Melyikkel jártok jobban? Gyakorlati példák

Mind a többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentésére irányuló, mind a CSOK Pluszhoz kapcsolódó gyermekvállalási támogatás iránti kérelem legkorábban a magzat 12. várandóssági hetének betöltését követően nyújtható be. 

Néhány gyakorlati példán bemutatjuk, milyen lehetséges esetek fordulhatnak elő a meglévő és vállalt gyermekek száma alapján, ha minden egyéb jogosultsági feltétel teljesül mindkét támogatás vonatkozásában.

 1. A CSOK PLusz hitelkérelem benyújtásakor a  családnak 1 meglévő gyermeke van és 1 gyermeket vállalnak. A két gyermekre tekintettel 30 millió forint CSOK Plusz hitelt vesznek fel.

Jelzáloghitel-elengedés vagy CSOK Plusz gyermekvállalási támogatás?

Hányadik gyermekként születettJelzáloghitel-elengedésGyermekvállalási támogatás
Első gyermeknemnem
Második gyermek1.000.000 Ftnem

A CSOK Pluszhoz kapcsolódó gyermekvállalási támogatásra nem lesz jogosult a család a második gyermekük után, mert ő a CSOK Plusz kérelem benyújtását követően születendő első gyermekük lesz. Így 1 millió forinttal csökkenhet jelzáloghitel tartozásuk.

 1. A CSOK PLusz hitelkérelem benyújtásakor a  családnak 1 meglévő gyermeke van és 2 gyermeket vállalnak. A három gyermekre tekintettel 50 millió Ft CSOK Plusz hitelt vesznek fel.

Jelzáloghitel-elengedés vagy CSOK Plusz gyermekvállalási támogatás?

Hányadik gyermekként születettJelzáloghitel-elengedésGyermekvállalási támogatás
Első gyermeknemnem
Második gyermek1.000.000 Ftnem
Harmadik gyermek4.000.000 Ft10.000.000 Ft

A család harmadik gyermeke után fennáll a jogosultság a jelzáloghitel-elengedésre is és a gyermekvállalási támogatásra is. De mivel ugyanazon gyermek után csak az egyik támogatás vehető igénybe, így a család választása szerinti támogatást kérheti, ami a támogatás összegéből adódóan egyértelműen a CSOK Pluszhoz tartozó 10.000.000 Ft.

Ebben az élethelyzetben a fennálló CSOK Plusz hitel tartozás csökkenthető egyrészt a második gyermek után érvényesíthető 1 millió forintos jelzáloghitel-elengedéssel, másrészt a 10 millió forintos gyermekvállalási támogatással.

 1. A fiatal házaspárnak még nincsen gyermeke, de a CSOK Plusz kérelem benyújtásakor vállalnak kettőt. A két gyermekre tekintettel 30 millió forint CSOK Plusz hitelt vesznek fel.

Jelzáloghitel-elengedés vagy CSOK Plusz gyermekvállalási támogatás?

Hányadik gyermekként születettJelzáloghitel-elengedésGyermekvállalási támogatás
Első gyermeknemnem
Második gyermek1.000.000 Ft10.000.000 Ft

Mivel a második gyermek a CSOK Plusz kérelem benyújtása után a család másodikként megszületendő gyermeke lesz, ezért az 1 millió forintos jelzáloghitel-elengedés mellett a 10 milliós forintos gyermekvállalási támogatásra is jogosultak lehetnek. Ebben az esetben a két támogatás közül az egyiket, a választásuk szerinti támogatást vehetik igénybe. Vagyis 10 millió forinttal csökkenthetik fennálló tartozásukat.

 1. A fiatal házaspárnak még nincsen gyermeke, de a CSOK Plusz kérelem benyújtásakor vállalnak 3 gyermeket. A három gyermekre tekintettel 50 millió forint CSOK Plusz hitelt vesznek fel.

Jelzáloghitel-elengedés vagy CSOK Plusz gyermekvállalási támogatás?

Hányadik gyermekként születettJelzáloghitel-elengedésGyermekvállalási támogatás
Első gyermeknemnem
Második gyermek1.000.000 Ft10.000.000 Ft
Harmadik gyermek4.000.000 Ft10.000.000 Ft

Második gyermekük a CSOK Plusz hitelkérelem benyújtását követően is másodikként született gyermek lesz. Így utána, valamint harmadikként születendő gyermekük után is mindkét támogatás esetén fennáll a jogosultságuk, de mindkét esetben csak egyik támogatást érvényesíthetik. Így a futamidő alatt összesen 20 millió forinttal csökkenhet hiteltartozásuk.

 1. A CSOK Plusz hitelkérelem benyújtásakor a  családnak 2 meglévő gyermeke van és 1 gyermeket vállalnak. A három gyermekre tekintettel 50 millió Ft CSOK Plusz hitelt vesznek fel.

Jelzáloghitel-elengedés vagy CSOK Plusz gyermekvállalási támogatás?

Hányadik gyermekként születettJelzáloghitel-elengedésGyermekvállalási támogatás
Első gyermeknemnem
Második gyermeknemnem
Harmadik gyermek4.000.000 Ftnem

Mivel a család első és második gyermeke a CSOK Plusz hitel felvételekor már megszületett, rájuk tekintettel egyik támogatás sem érvényesíthető. A harmadik gyermek után a jelzáloghitel-engedés igénybe vehető 4 millió forint összegben, de a gyermekvállalási támogatásra nem lesznek jogosultak, mert a harmadik gyermek a CSOK Plusz kérelem benyújtását követően elsőként született gyermeknek számít, akire nem érvényesíthető a kedvezmény. Ebben az esetben a fennálló lakáshitel tartozás 4 millió forinttal lesz csökkenthető.

Érvényesíthető-e a 10 millió forintos gyermekvállalási támogatás a CSOK Plusz kérelemben vállalt gyermeken túl?

Előfordulhat olyan élethelyzet, hogy a család 1 vagy 2 gyermeket vállal a CSOK Plusz igényléskor, de további gyermekük is születik. Ezekben az esetekben a CSOK Plusz hitelszerződésben nem vállalt, de születendő gyermek(ek) után is érvényesíthető a gyermekvállalási támogatás a fennálló tartozás összegéig.

Két gyakorlati példán szemléltetve:

 1. A fiatal házaspárnak nincsen gyermeke, a CSOK Plusz szerződésben 1 gyermeket vállalnak, de ikergyermekek születnek. Egy gyermekre tekintettel a maximum felvehető 15 millió forint CSOK Plusz hitelt veszik igénybe.

Ebben az esetben a CSOK Plusz kérelem benyújtását követően másodikként született gyermekük után akkor is jogosultak lehetnek a gyermekvállalási támogatásra, ha a második gyermek nem előre vállalt gyermek volt. Így a fennálló tartozásuk 10 millió forinttal csökkenthető.

Mekkora összegre lehetnek jogosultak, amennyiben harmadik gyermekük is születne?

A harmadik gyermek után szintén fennáll a jogosultság a 10 milliós gyermekvállalási támogatásra. Ugyanakkor mivel a támogatás a fennálló tartozás erejéig érvényesíthető, így a felvett 15 millió forintból fennmaradó tartozásra már a teljes összeget nem tudnák érvényesíteni.

 1. A fiatal házaspárnak nincsen gyermeke, a CSOK Plusz szerződésben 2 gyermeket vállalnak, de további gyermekük is születik. Két gyermekre tekintettel a maximum felvehető 30 millió forint CSOK Plusz hitelt veszik igénybe.

Ebben az esetben a CSOK Plusz kérelem benyújtását követően másodikként született gyermek után érvényesíthető a 10 millió forintos gyermekvállalási támogatás. Továbbá a harmadik gyermek után akkor is jogosultak lehetnek a gyermekvállalási támogatásra, ha ő nem előre vállalt gyermek volt. Így a fennálló tartozásuk mindkét esetben csökkenthető 10-10 millió forinttal, ha a támogatás érvényesítésekor a 30 millió forintos CSOK Plusz hitelből még legalább ekkora összeg fennáll.

Hol igényelhető a jelzáloghitel-elengedés és a gyermekvállalási támogatás?

A jelzáloghitel-elengedés iránti kérelem a területileg illetékes kormányhivatalhoz nyújtható be, míg a CSOK Pluszhoz kapcsolódó gyermekvállalási támogatás iránti kérelmet a hitelintézethez lehet benyújtani.

Összegzés

Ahogyan  a gyakorlati példák szemléltetik, az egyik vagy másik támogatásra való jogosultság egyéni élethelyzettől függ. Nem jelenthetjük ki általánosságban, hogy minden második gyermek után biztosan jár az 1 millió forintos jelzáloghitel-elengedés vagy a 10 millió forint gyermekvállalási támogatás. Hiszen a jogosultság megállapítása során meghatározó az is, hogy hány meglévő gyermeke van már a családnak, a gyermekek születéséhez képest mikor került felvételre a lakáshitel, valamint a gyermekvállalás keretében hányadikként született a jogosultságot meghatározó gyermek.

chatsimple