Ki igényelheti a csokot közös és kizárólagos felügyeleti jog esetén?

Dr. Váczi Péter
Dr. Váczi Péter
Olvasási idő: 3 perc

A családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) felvételének feltételei között szerepel, hogy legalább az egyik szülő rendelkezzen a gyermek tekintetében szülői felügyeleti joggal. A CSOK igénylésekor az igénylő szülő büntetőjogi felelősségének vállalásával tett nyilatkozat helyett – választása szerint – a kedvezményre való jogosultságok feltételeinek meglétét igazolhatja házassági anyakönyvi kivonattal, illetve elvált szülők kiskorú gyermekének elhelyezését– ideértve a közös szülői felügyeletet is – megállapító jogerős bírósági döntéssel is. 

Elvált szülők ülnek a kanapén, lányuk hátratekintve nézi őket.

A CSOK főszabály szerint akkor igényelhető, ha az igénylő személy a támogatási szerződésben vállalja, hogy az ő és azon gyermek, akire tekintettel a CSOK folyósításra kerül, attól számított 10 évig a lakásban életvitelszerűen lakik. Már meglévő gyermek esetén pedig legalább a gyermek nagykorúvá válásáig. 

CSOK szabály elvált szülők gyermeke esetén

Az irányadó jogi szabályozás alapján elvált szülők is igényelhetnek CSOK-ot, de csak azon gyermekek után, akik velük élnek. Ez azt jelenti, hogy születendő gyermekre nem lehet igényelniük.

A támogatás tehát igénybe vehető kizárólagos, illetve közös szülői felügyelet bírósági elrendelése esetén is.

Azonban csak az a szülő veheti igénybe, akinél a gyermek ténylegesen elhelyezésre került, akinél a gyermek a szülővel közös lakcímen él, és megfelel a jogszabályban előírt további feltételeknek.

CSOK igénylés, ha közös a szülői felügyelet

Amennyiben közös szülői felügyeleti jogot gyakorolnak a szülők, úgy az igénylésnél nem szükséges a volt házastárs hozzájáruló nyilatkozata, feltéve ha a volt házastársak a gyermekelhelyezésről jogerős bírósági döntéssel rendelkeznek. Ha nincsen ilyen bírósági döntés, akkor viszont az igényléshez szükséges egy nyilatkozat benyújtása, amelyben a volt házastárs kijelenti, hogy a gyermek tekintetében a szülői felügyeleti jog gyakorlására a szülők milyen formában jogosultak, és a gyermek elhelyezése melyik szülőnél valósul meg állandó jelleggel, vagyis ténylegesen kivel él egy háztartásban. 

Amennyiben a szülők közös szülői felügyeletet gyakorolnak a gyermek felett, és azonos időt töltenek vele - vagyis úgynevezett váltott elhelyezésben van -, akkor a CSOK igényléséhez szükséges feltételeknek mindkét szülőnek meg kell felelnie. 

CSOK igénylés kizárólagos szülői felügyelettel

Ha az egyik szülő kizárólagos szülői felügyeleti jogot gyakorol, akkor nagyon egyszerű a helyzet, hiszen csak ő jogosult egyedül benyújtani az igénylési kérelmet. Ilyen esetben a másik szülőnek nem kell teljesítenie a feltételeket. Csak a fentiekben meghatározott bírósági döntésre, illetve nyilatkozatra van szükség. 

Tehát ha a kizárólagos szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő mindenben megfelel a jogszabályi feltételeknek, akkor a házasságának felbontását követően is jogosult az állami támogatásra.  

A blogcikket írta Dr. Váczi Péter ügyvéd, az ÜgyvédHázak országos ügyvédi ingatlanközvetítő hálózat tagja.

chatsimple