A CSOK igénylés menete – mutatjuk a CSOK igénylésének lépéseit

Kárdási Adrienn
Kárdási Adrienn
Olvasási idő: 15 perc

A CSOK, mint a legismertebb magyar családtámogatás alapvető feltétele a gyermek(ek) megléte vagy gyermekvállalás. Ugyanakkor tévhit, hogy ha van már gyermeked vagy gyermeket vállaltok, a támogatás összege automatikusan a bankszámládra kerül. A csokot meg kell igényelni a kiválasztott banknál, és csak a támogatásra való jogosultságod pozitív elbírálása után folyósítja a pénzintézet az igényelt összeget. A CSOK mellé felvehető kedvezményes kamattámogatott hitel esetében pedig hitelbírálat is történik. Cikkünkben összefoglaljuk a CSOK igénylés menetét.

A CSOK igénylés feltételei

A Családi Otthonteremtési Kedvezmény legfontosabb feltétele tehát a gyermek, illetve a gyermekvállalás, ugyanakkor ezen az alapvető elváráson túl még számos követelmény van, amelynek meg kell felelned ahhoz, hogy jogosult legyél a csokra. Jogszabályban rögzített előírások vannak 

 • az igénylő(k)re vonatkozóan,
 • a gyermek(ek)kel kapcsolatosan,
 • és a támogatással érintett ingatlant illetően is.

Ezekről a feltételekről részletesen tájékozódhatsz CSOK oldalunkon.

Amennyiben a jogosultsági feltételeknek eleget tudsz tenni, van megvalósítandó lakáscélod, és a célingatlan is megfelel a jogszabályoknak, akkor igényelheted a vissza nem térítendő támogatást a gyermekek számáról és az otthonteremtési célodtól függő összegben. Kettő, három vagy több gyermek esetén még kedvezményes kamattámogatott hitelt is igénybe vehetsz, amennyiben a kiválasztott bank pozitívan bírálja el a hitelkérelmedet.

A CSOK igénylés menete

Mivel többféle lakáscélra is lehet igényelni a CSOK támogatást, az igénylés menete néhány ponton eltérhet az egyes célok mentén, illetve pénzintézetenként is némiképp különbözhet. Ugyanakkor a CSOK igénylés lépései alapvetően a következők:

1. Bankválasztás

   Választanod kell egy olyan bankot, amelyiknél lehet igényelni a CSOK támogatást. Nem érdemes azonban végigjárnod ezért a bankfiókokat, egy tapasztalt hitelszakértő nemcsak a szóba jöhető bankokról tud tájékoztatást adni neked, de díjmentesen segít az igénylésben is, továbbá

   • terveidnek megfelelően támogatja a bankválasztásodat (ismeri a bankok hitelbírálati szempontjait, ha például a kamattámogatott hitelt vagy egyéb piaci hitelt is igényelsz a CSOK mellé)
   • összhangba hozza a terveidet a lehetőségeiddel
   • segít megtalálni a lakáscélodhoz leginkább megfelelő finanszírozási megoldást, alapul véve az önerődet, illetve a számodra elérhető állami támogatásokat és a hitellehetőségeket is.

   2. Igényléshez szükséges dokumentumok összegyűjtése 

    Ha kiválasztottad a bankot, akkor össze kell gyűjteni az igényléshez szükséges dokumentumokat. A szükséges dokumentumok listáját megkapod a bankfiókban. Ha hitelközvetítői segítséget veszel igénybe, akkor a közvetítő leveszi a válladról ennek terhét, minden okmányt és iratot be fog kérni tőled, ami szükséges.

    A szülők aláírják a szerződést, a gyerekek is ott vannak és az ügyintéző is.

    Igényléshez szükséges dokumentumok listája

    A CSOK igényléséhez a jogszabályi feltételek teljesítését vagy a megfelelő dokumentum benyújtásával vagy az igénylő nyilatkozatával kell igazolni.

    Az igénylő(k)re és gyermek(eik)re vonatkozó jogosultsági feltételek igazolása:

    Teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozattal vagy a megfelelő dokumentummal igazolhatóak a következők: 

    • házasság,
    • gyermekszületés,
    • gyermekelhelyezés,
    • örökbefogadás,
    • gyámság,
    • büntetlen előélet,
    • köztartozásmentesség,
    • tanulói jogviszony,
    • megváltozott munkaképesség,
    • kizárólagos használati jog (osztatlan közös tulajdon esetén).

    Ezen nyilatkozatok a CSOK kérelemben szerepelnek. Tehát ezen feltételek meglétéről nem külön, hanem a CSOK kérelemben kell nyilatkozni, büntetőjogi felelősség vállalásával. A nyilatkozatok valóságtartalmát az adóhatóság vizsgálja.

    Használt lakás vásárlása esetén benyújtandó dokumentumok:

    • adásvételi szerződés (az adásvételi szerződés dátuma nem lehet 180 napnál régebbi),
    • tulajdoni lap (30 napnál nem régebbi), térképmásolat,
    • ingatlan alaprajz
    • osztatlan közös tulajdon esetén használati megosztás és vázrajz,
    • ha a tulajdoni lapon nem szerepel a pontos cím vagy eltér a valóságtól, címigazolás
    • elővásárlási jog esetén az elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat

    Új lakás vásárlása esetén benyújtandó dokumentumok:

    • adásvételi szerződés (az adásvételi szerződés dátuma nem lehet 180 napnál régebbi),
    • használatbavételi engedély vagy jogerős építési engedély és tervdokumentáció,
    • tulajdoni lap (30 napnál nem régebbi), térképmásolat 
    • alaprajz,
    • társasházi alapító okirat 
    • osztatlan közös tulajdon esetén használati megosztás és vázrajz,
    • ha a tulajdoni lapon nem szerepel a pontos cím vagy eltér a valóságtól, címigazolás
    • elővásárlási jog esetén az elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat
    • az eladó cég cégkivonata,
    • eredeti számlák a megfizetett vételár részekről.

    Építés, bővítés esetén benyújtandó dokumentumok:

    • tulajdoni lap (30 napnál nem régebbi), térképmásolat 
    • költségvetés,
    • kivitelező esetén vállalkozási szerződés,
    • osztatlan közös tulajdon esetén használati megosztás és vázrajz,
    • ha a tulajdoni lapon nem szerepel a pontos cím vagy eltér a valóságtól, címigazolás
    • társasház alapítása esetén: társasház alapító okirat,
    • építési engedélyezési dokumentáció

    A felsorolt dokumentumokon kívül egyéni élethelyzetben egyéb más dokumentumok bemutatására is szükség lehet.

    3. CSOK kérelem benyújtása

     Az igényléshez szükséges dokumentumokkal együtt a kérelmet a kiválasztott banknál, bankfiókban kell beadni. Hitelközvetítővel történő igénylés esetén a közvetítő viszi be az aláírt CSOK kérelmi nyomtatványt a bankfiókba.

     4. CSOK bírálat

      A bank a beadott dokumentumok alapján elbírálja a CSOK kérelmet. Ehhez mindenképp szükséges a támogatással érintett ingatlan értékbecslése. Építés vagy bővítés esetén műszaki szakértés során az építkezés vagy bővítés bekerülési költségének meghatározása is történik.

      Ha az igénylés feltételeinek megfelelsz, a bank engedélyezi a CSOK kérelmedet. Ugyanakkor ha a csokot hitellel együtt igényled (kedvezményes kamattámogatott CSOK-hitel vagy más piaci kamatozású hitel), csak akkor kaphatod meg, ha a bank hitelképesnek minősít a kölcsön felvételéhez. Ha a hitelt nem kapod meg, akkor a csokot sem folyósítja a bank. Mivel a bankok hitelbírálati szempontjai különbözőek eltérhetnek, fontos a körültekintő bankválasztás, hogy melyikhez adod be a CSOK kérelmet. Érdemes a  hitelintézetek sajátosságait jól ismerő hitelszakértő segítségével egyéni élethelyzetedre szabottan választani a bankok közül.

      Ha csak a vissza nem térítendő CSOK támogatást igényled, CSOK bírálati díjat kell fizetned a banknak, amely a CSOK összegének 1,5 százaléka, de legfeljebb 30.000 forint. Hitellel együtt történő igénylés esetén nincs CSOK bírálati díj. A CSOK iránti kérelmet lakásvásárlás esetén 30 napon belül, építés és bővítés esetén 60 napon belül bírálja el a bank. 

      5. Szerződéskötés

       Amennyiben a bank engedélyezte a CSOK kérelmedet, támogatási szerződés megkötésére kerül sor. A támogatási szerződést a bankfiókban kell aláírnia a támogatást igénylő(k)nek.

       A vissza nem térítendő CSOK támogatást a Magyar Államkincstár nyújtja a bank közreműködésével.

       6. A CSOK támogatás folyósítási feltételeinek teljesítése

        Ahhoz, hogy folyósításra kerüljön a CSOK összege, a következő feltételeknek teljesülnie kell:

        7. A CSOK folyósítása

         Új vagy használt ingatlan vásárlása esetén a támogatást a vételár utolsó részeként folyósítják az eladónak az adásvételi szerződésben szereplő bankszámlájára. Ez azt jelenti, hogy a CSOK folyósítása előtt már az önerődet teljesen ki kell fizetned az eladónak, a támogatást csak ezután utalják át neki. Ha a vételár egy részét hitelből finanszírozod, az önerő megfizetése után, a hitellel együtt kerül folyósításra a CSOK összege is az eladónak.

         Építkezésnél és bővítésnél elsőként be kell építeni az önerőt, majd ennek megtörténte után szakaszosan folyósítják a támogatást, több részletben, a készültségi fokkal arányos mértékben. Műszaki szemle során ellenőrzik a kivitelezés menetét. A CSOK utolsó részlete a használatbavételi engedély, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány, vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány kiadását követően kerül folyósításra.

         8. A CSOK támogatás folyósítása utáni teendők, határidők

          • A csokkal vásárolt lakások után nem kell fizetned vagyonszerzési illetéket, így az alapesetben (az ingatlan értékének) 4 százalékos illetékmértékkel nem kell számolnod.
          • Életvitelszerűen kell a támogatott ingatlanban tartózkodni az igénylő(k)nek és gyermek(eik)nek, ezt lakcímkártyával kell igazolnod a kedvezmény folyósítását vagy utolsó részfolyósítását követő 90 napon belül.
          • A CSOK támogatás segítségével vásárolt ingatlan a bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom miatt csak speciális esetekben adható el. Korábbi cikkünkben útmutatást adtunk arról, hogy mi a teendő akkor, ha vállalásod ellenére olyan helyzetbe kerülsz, hogy másik ingatlanba kell költöznötök vagy a család valamelyik tagjának el kell költöznie a támogatott lakásból.
          • Vállalt gyermek(ek) esetén a  gyermekvállalás teljesítésére előírt határidő egy gyermek vállalása esetén 4 év, két gyermek vállalása esetén 8 év, három gyermek vállalása esetén 10 év a támogatási szerződés megkötésének napjától számítva.
          • Építés esetén a teljes kivitelezésre 5 év áll rendelkezésre, amelyet indokolt esetben 1 évvel lehet hosszabbítani.

          Ha a CSOK jogszabályban foglalt előírásai nem teljesülnek, például a vállalt gyermekek nem születnek meg, vagy válásra kerül a sor a házasfelek között, a csokot vissza kell fizetni. A visszafizetés eseteiről, határidőiről és a visszafizetendő összegekről szól ez a cikkünk.

          Kamattámogatott hitel igénylésének menete

          A kamattámogatott csok-hitelt csak többgyermekesként igényelheted, vagy ha több gyermeket vállaltok házastársaddal. Egy gyermekre nem igényelhető ez a kedvezményes kölcsönlehetőség. A csok-hitelt csak a támogatással együtt lehet igénybe venni, önmagában nem.

          Összege 2 gyermekre maximum 10 millió forint, 3 vagy több gyermekre maximum 15 millió forint. A kölcsön futamideje minimum 5 év, maximum 25 év lehet, A futamidő alatt fizetendő kamat fix 3 százalék a teljes futamidő alatt. A csok-hitel igényléséhez a választott bank hitelbírálati feltételeinek is meg kell felelned. Ha a bank nem minősít hitelképesnek, nem kaphatod meg a kölcsönt. A kamattámogatott hitel igénylése szinte teljesen megegyezik a piaci kamatozású lakáshitelek igénylésének menetével, azzal a különbséggel, hogy a csok-hitelnél egyúttal a vissza nem térítendő támogatás igénylése is megtörténik. 

          Falusi CSOK igénylés menete

          A falusi CSOK vissza nem térítendő támogatás igényelhető – vételártól függetlenül – a preferált kistelepüléseken fekvő lakás vásárlásával egybekötött lakóépület-bővítési, illetve korszerűsítési, vagy az igénylő(k) legalább 50 százalékos tulajdonában lévő lakóház bővítési, illetve korszerűsítési munkálatainak finanszírozásához.

          Igénylésének lépései megegyeznek a CSOK igénylés menetével, azzal a különbséggel, hogy a falusi csokra való jogosultság feltételei a sima csoktól néhány ponton eltérőek. A falusi csok feltételeiről szól korábbi összefoglalónk, melyben azt is leellenőrizheted, hogy a településeden elérhető-e ez a támogatás.

          Gyakran ismételt kérdések

          Mikor történik az ÁFA visszatérítése a csokkal vásárolt ingatlanok esetén?

          5 százalékos áfát lehet visszaigényelni az újépítésű lakást vásárlóknak és a generálkivitelezővel építkezőknek. Az  5 százalékos ÁFA-visszaigénylésére csak a csokkal együtt, azzal egyidejűleg van mód.

          Ennek feltételei: 
          - A számlá(k)nak a nevetekre kell, hogy szóljanak.
          - 2008. július 1-jén vagy azt követően kiállított építési engedéllyel vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építés bejelentésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal az építésügyi hatóság által kiállított igazoló dokumentummal kell rendelkeznetek és maximum 150 négyzetméteres lakás vagy 300 négyzetméteres hasznos alapterületű egyakásos lakóingatlan – családi ház – jöhet szóba. Az építkezés költségei vagy az építkezésnek helyet adó telek vételárára vonatkozik a kedvezmény. 
          - Új lakás vásárlása esetén szintén maximum 150 négyzetméter lehet a maximális alapterület, családi háznál pedig 300 négyzetméter a határ és utóbbinál az adásvételi szerződésben szereplő telekárat is tartalmazó vételár megfizetéséhez kérhető az áfa-visszatérítés. 

          A számlák 27 százalékos adótartalmát igényelhetik vissza az önerőből – generálkivitelező nélkül – építkezők. A támogatás maximális összege 5 millió forint lehet. A 27 százalékos ÁFA-visszaigénylést önállóan is  igénybe lehet venni,  de a csokkal együtt is igénybe vehető.

          Bővítés, korszerűsítés esetén akkor van mód az anyag és szolgáltatás költségek 27 százalékos ÁFA-tartalmának visszaigénylésére, ha magánszemélyként tanyán, birtokközponton, preferált kistelepülésen lévő ingatlanon végzed vagy végezteted a munkákat és a számlák a ti nevetekre szólnak Korszerűsítés során a jogszabály által előzetesen elfogadhatónak minősített  munkálatokat végeztek, bővítés esetén pedig az ingatlan legalább egy 8 négyzetméteres lakószobával bővül.

          Olyan ingatlan is megvásárolható csokkal, ami a Nemzeti Eszközkezelő tulajdonában van?

          A jogszabály nem zárja ki, hogy a CSOK támogatást olyan lakóingatlanra használják fel, amely a volt Nemzeti Eszközkezelő, illetve jogutódja tulajdonában van, azaz a Magyar Államé.