Nem értesz egyet a bankkal? Segít a Pénzügyi Békéltető Testület!

Dr. Zalavári György ügyvéd
Dr. Zalavári György ügyvéd
Olvasási idő: 4 perc

Előfordul, hogy egy bank, egy biztosító vagy egy befektetési szolgáltató ügyfeleként valamilyen nézeteltérésed, panaszod támad a pénzintézettel szemben. Például úgy látod, hogy a szolgáltató több vagy nem megfelelő költséget vont le tőled, nem teljesítette a kérésedet a számlád, befektetéseid kapcsán vagy bármiben megszegte, esetleg számodra hátrányosan értelmezte a szerződésetek rendelkezéseit. 

Ekkor fordulhatsz rögtön bírósághoz pert kezdeményezve. De ezt megelőzően érdemes egy békés, peren kívüli módon megkísérelni a vita lezárását. Erre való a Magyar Nemzeti Bank szervezeteként működő, független Békéltető Testület eljárása. 

Egy öltönyös férfi kezet nyújt.

A Pénzügyi Békéltető Testület elérhetősége és tagjai

A Testület interneten keresztül a https://www.mnb.hu/bekeltetes oldalon, postai úton a 1122 Budapest Krisztina krt. 6. szám alatt érhető el, vagy személyesen az ügyfélszolgálaton is intézheted ügyeidet. A  személyes meghallgatások a 1133 Budapest, Váci út 76. szám alatti címen történnek.

A Magyar Nemzeti Bank alkalmazottai lehetnek a Testület tagjai, ha jogi diplomával és szakvizsgával vagy közgazdasági egyetemi diplomával rendelkeznek.  A Testület nevében 50.000 Ft értéket meg nem haladó, egyszerű megítélésű vagy a méltányossági ügyekben egy tag is eljárhat, a többi ügyben tanácsa fog dönteni. 

Hogyan kell elindítani az eljárást?

A kérelmet egy nyomtatványon kell kezdeményezni, de ha csak egy kézzel írott levelet küldesz a Testületnek, akkor is elindul az ügy, legfeljebb tájékoztatnak, hogy hiánypótlásként milyen nyomtatványt tölts még ki, vagy mely okiratot csatolj be az ügyben.

2022. januárjától ez a folyamat is sokat egyszerűsödött. Ügyfélkapus azonosítással egyszerűen, online is beadhatók az ügyfélkérelmek a Testülethez, valamint küldhetők folyamatban lévő ügyhöz beadványok is.

Ha nem magad akarsz eljárni, akkor meghatalmazott is képviselhet az ügyedben. Ez jellemzően egy ügyvéd, vagy ügyvédi iroda, de ez nem kötelező ügyvédet megbíznod, más természetes személyt, vagy céget is meghatalmazhatsz. A kérelmező az eljárásban személyesen mindig jelen lehet. 

A magyar fogyasztók a külföldi pénzügyi szolgáltatóval fennálló jogvitájuk során is fordulhatnak a Testülethez a problémájukkal.

Az eljárás menete

A kérelmek, nyilatkozatok beérkezését követően a Testület személyes meghallgatást tart, ahol szóban is lehetőséget kapsz, hogy kifejtsd panaszodat. A pénzügyi szolgáltatók kötelesek lesznek érdemben válaszolni felvetésedre és együttműködni az ügyben.

Ez persze jelentheti azt is, hogy teljesen eltérő állásponton lesznek és bemutatják, miért jártak el helyesen, illetve miért nincs alapja a kifogásnak.

Milyen döntés születhet az eljárásban?

Az ügyben a legfontosabb célja a Testületnek, hogy egyezség jöjjön létre közted és a pénzügyi szolgáltató között. Ha ez megvalósul és a jogszabályoknak megfelelő a tartalma, akkor a Testület a megegyezést határozatával jóváhagyja. Egyezség hiányában vagy az eljárás megszüntetésére vagy döntés meghozatalára kerül sor.

A Testület ezen túlmenően a szolgáltató kapcsán kötelezést tartalmazó döntést is hozhat, illetve ajánlást is megfogalmazhat. Persze egyes esetekben előfordulhat az is, hogy megszünteti az eljárást, ha érdemi határozatot nem tud hozni, vagy az ügy adatai nem adnak alapot döntés meghozatalára.

A Testület kötelezést tartalmazó határozata vagy az ajánlása ellen a kézbesítéstől számított tizenöt napon belül peres eljárás indítható és a hatályon kívül helyezése kérhető az illetékes bíróság, a Fővárosi Törvényszék előtt.

Példák a Békéltető Testület eljárásaira és az eredményekre

A Testület minden évben kiad a működéséről egy tájékoztatót, amelyben a legfontosabb témákban született határozataik tartalma, a döntés lényege elolvasható. A korábbi ügyek kimenetelét érdemes megismerni, mert akár a saját problémád is megjelenhetett már egy eljárásban, és így előre sejthető annak kimenetele.

A blogcikk szerzője Dr. Zalavári György ügyvéd, az ÜgyvédHázak országos ügyvédi ingatlanközvetítő hálózat alapítója ([email protected]).