Olyan természetes személy, aki legalább egy éve életvitelszerűen a Magyar Köztársaság területén tartózkodik és a magyar hatóság által kiállított érvényes személyazonosító igazolványa van. Továbbá az a 14 éven aluli, bevándorolt és letelepedett ember, aki a személyi azonosítóról kiadott hatósági igazolvánnyal rendelkezik. Külföldi állampolgárságú menekült státuszú természetes személy is rezidens, ha a magyar hatóság által kiállított személyazonosító igazolvánnyal rendelkezik.