Rezidens jelentése

Olyan természetes személy, aki legalább egy éve életvitelszerűen a Magyar Köztársaság területén tartózkodik, vagy szándékai szerint tartózkodni akaró természetes személy, ide nem értve az itt működő külföldi diplomáciai és konzuli képviseletek nem magyar állampolgárságú tagját, alkalmazottját és azok családtagját, továbbá a tanulmányok folytatása vagy gyógyászati kezelés céljából itt tartózkodó illetve ide érkező személyt. Feltétel még a magyar hatóság által kiállított érvényes személyazonosító igazolvány. Továbbá az a 14 éven aluli, bevándorolt és letelepedett ember, aki a személyi azonosítóról kiadott hatósági igazolvánnyal rendelkezik. Külföldi állampolgárságú menekült státuszú természetes személy is rezidens, ha a magyar hatóság által kiállított személyazonosító igazolvánnyal rendelkezik.

Hitelfelvétel szempontjából a legfontosabb a lakcímkártya, enélkül nem lehet sem hitelt, sem támogatást igényelni.  

Az EU és Európai Gazdasági Térség (EGT) tagállamainak állampolgárai esetében egy úgynevezett regisztrációs kártya a lakcímkártyához, ami a 3 hónapot meghaladó magyarországi tartózkodást igazolja. 

A 3. országból érkezetteknek letelepedési vagy bevándorlási engedély kell a lakcímkártya kiállításához.