Elővásárlási jog jelentése

Elővásárlási joggal terhelt ingatlan eladásakor az eladó köteles felajánlani az elővásárlási jog jogosultjának az ingatlant, ugyanolyan feltételekkel, mint a másik vevőnek. Tipikus példa a társaházi lakások esete (ahol ezt nem igazán veszik komolyan), ugyanakkor az ikerházak esetében szinte bizonyos, hogy a másik épületrész lakóinak elővásárlási joga van. 

Elővásárlási jog jogszabályon vagy adásvételi szerződésbe foglalt kikötésen alapulhat. Ha a tulajdonos egymást követően több személynek enged ugyanarra a dologra elővásárlási jogot, a jogosultak az elővásárlási jogok keletkezésének sorrendjében gyakorolhatják elővásárlási jogukat.

Az új Ptk. előírja, hogy az ingatlanra tett vételi ajánlatot írásban kell közölni, mely eladási ajánlatnak minősül. Ha a jogosult élni kíván a jogával, akkor a szerződést az eladó nem kötheti meg a vevővel, csak a jogosulttal. A feltételekben ugyanakkor ilyen esetben csak az ajánlatban szereplő vételárnak megfelelő, vagy nagyobb összegben lehet megállapodni. Ha a jogosult nem kíván élni a jogával, akkor az eladó köteles ugyanolyan feltételekkel megkötni a másik vevővel a szerződést, mint amilyen feltételeket a jogosulttal közölt. 

chatsimple