Gyám jelentése

Gyámhivatal által kinevezett személy, aki a szülői felügyelet nélküli kiskorú képviseletét látja el. A szülői felügyelet és a gyámság egymást kizáró intézmény, ha a kiskorú szülői felügyelet alatt áll, vagy a szülői felügyelet alá kerül, nincs helye gyámrendelésnek. 

Nem áll szülői felügyelet alatt a gyermek, ha a szülők meghaltak,a szülők szülői felügyeletét a bíróság megszüntette, a szülők cselekvőképtelenek vagy cselekvőképességükben korlátozva vannak. Szintén nincs szülői felügyelet, amikorra szülők ismeretlen helyen távol vannak, vagy ténylegesen akadályozva vannak. 

Veszélyeztetett gyermek esetében a gyermek elhelyezéséről a bíróság vagy a gyámhivatal dönt, ekkor kötelező gyámságról beszélünk. Törvényes gyámság esetén rendszerint a gyámságra alkalmas rokont rendelik ki, míg ha ilyen rokon nincs, akkor általában azt a személyt rendelik gyámnak, akinél a gyámhivatal a gyermeket ideiglenes hatállyal elhelyezte. 

Gyám lehet minden nagykorú személy, akivel szemben kizáró körülmény nem áll fenn. A gyám a gyámsága alatt állónak gondozója, vagyonának kezelője, és törvényes képviselője. Ugyanolyan jogokkal rendelkezik mint a szülők, illetve ugyanazok a kötelezettségei is, azzal az eltéréssel, hogy a gyám működésében a gyámhatóság rendszeres felügyelete és irányítása alatt áll. 

chatsimple