Kiskorú jelentése

Kiskorú az a személy, aki még a 18. életévét nem töltötte be, kivéve ha 16 éves elmúlt és házas. Házasságot csak 16. életévüket már betöltött kiskorúak köthetnek, ha minden egyéb feltétel is adott. 

A polgári jogban a kiskorúak két nagyobb csoportba sorolhatók:

  • 14 év feletti kiskorúak,
  • 14 év alatti kiskorúak.

A törvény szabályozza a kiskorú személyek ingatlan tulajdonszerzését. A polgári jogi felosztás itt fontos. 

Azok a kiskorúak, akik a 14 életévüket még nem töltötték be, a törvény szerint cselekvőképtelen kiskorúnak számítanak – ők egyáltalán nem köthetnek szerződéseket. 

A 14 életévüket betöltött, de 18. évesnél fiatalabb kiskorúakat a törvény korlátozottan cselekvőképes kiskorúnak hívja, akik már köthetnek bizonyos korlátozásokkal szerződéseket is. Aláírhatnak adásvételi szerződést, azonban a szülői felügyeleti joggal rendelkező szülőnek – ez ideális esetben mind a két szülőt jelenti – a hozzájárulása kell a jognyilatkozatukhoz.  

Ezen felül kötelezően szükséges a még alá nem írt adásvételi szerződésnek az illetékes gyámhivatal részére való benyújtása. A gyámhivatal vizsgálja, hogy a kiskorú részére a szerződésben megállapított vételár eléri-e a kötelezően előírt értékbizonyítványban vagy értékbecslésben megállapított összeget. A gyámhivatal a szerződés tervezetet megvizsgálja, a kiskorút és a törvényes képviselőjét meghallgatja (ha a kiskorúnak van belátási képessége), és - ha szükséges - eseti gyám kirendelésére is sor kerül. 

Ezt követően sor kerülhet az adásvételi szerződés aláírására, melyet az aláírást követően ismételten be kell nyújtani a gyámhivatal részre. A gyámhatóság hozzájárulása nélkül a szerződés alkalmatlan lesz a tulajdonjogok átvezetésére, azt a földhivatal el fogja utasítani a tulajdonjog bejegyzése iránti kérelmet.