Hitelkérelem befogadása

Az az esemény, amikor a bank hiánytalanul átveszi a hiteligényléséhez szükséges (a termékszabályzatban minimálisan előírt) dokumentumokat tőled. Innentől kezdődik a hitelbírálati folyamat, amely során a bank a számára jogszabályban vagy üzletszabályzatban előírt határidőn belül mérlegeli, hogy a rendelkezésére álló adatok alapján folyósítja-e neked az igényelt kölcsönt.

A hitelkérelemhez tartozó kötelező dokumentumok

 • Személyes okmányok (személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya) fénymásolata.
 • Kölcsönigénylő nyomtatvány.
 • Jövedelemigazolás, vagy a munkabér-utalást tartalmazó folyószámla-kivonat, esetleg NAV jövedelemigazolás
 • nyugdíjas igénylő esetén nyugdíjas igazolvány, nyugdíjszelvény (vagy számlakivonat).
 • Hitelkiváltás esetén: hivatalos igazolás(ok) a fennálló tartozásról.

Jelzáloghitel esetén emellett a hitelkérelem része lehet

 • 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolat (a bank segíthet a lekérésben)
 • Családi ház esetén térképmásolat (a bank segíthet a lekérésben)
 • Alaprajz
 • Lakásbiztosítási kötvény vagy biztosítási ajánlat
 • Földhivatal által érkeztetett adásvételi szerződés
 • Építkezés és bővítés esetén: jogerős építési/bővítési engedély, tervdokumentáció, költségvetés
 • Korszerűsítés vagy felújítás esetén: költségvetés
chatsimple