Hitelfelvételhez szükséges dokumentumok

money.hu
money.hu
Olvasási idő: 17 perc

Milyen dokumentumok kellenek a hiteligényléshez? 

A hiteligényléshez szükséges dokumentumoknak négy csoportja van: 

 1. Személyes okmányok
 2. Jövedelmet igazoló dokumentumok
 3. Kiadásokról vagy más hitelek törlesztéséről szóló igazolások
 4. Hiteligényléshez szükséges banki és egyéb formanyomtatványok

Az, hogy ezek közül melyeket kell benyújtani, hitel típusonként változhat. 

 1. Személyes okmányok

Milyen személyes okmányok kellenek a hiteligényléshez? 

A hiteligényléshez mindenképpen szükséged lesz az alábbi dokumentumokra (minden személynek, aki részt vesz az ügyletben): 

 • személyi igazolvány vagy útlevél vagy kártya formátumú jogosítvány, 
 • lakcímkártya, 
 • adókártya - ennek hiányában eredeti NAV igazolás az adóazonosító jelről
 • ingatlanfedezetes hiteleknél személyi azonosító jel („személyi szám” – a lakcímkártya hátoldalán). 

Ezekről a dokumentumokról a bankban fénymásolatot, vagy elektronikus hiteligénylésnél (pl. személyi hitelnél) képernyőfotót készítenek. Ahhoz, hogy ezt megtehessék, a beleegyezésed kell. 

 1. Jövedelmet igazoló dokumentumok

Alkalmazottként milyen jövedelmet igazoló dokumentumok kellenek hiteligényléshez? 

 • A bank által kiadott formanyomtatványon kitöltött  munkáltatói igazolás  (általában 30 napnál nem régebbi)- ez alapján győződik meg a bank arról, hogy van állásod, és ott mennyit keresel. 
 • Továbbá szükséged lesz még az utolsó 2-6 havi eredeti bankszámlakivonatokra is, amin látszik a beérkező jövedelmed. (Néhány esetben a bank ezt munkáltatói igazolás nélkül is elfogadja.)

Ha annál a banknál adsz be hiteligénylést, amely a bankszámládat is vezeti, és ide érkezik a jövedelmed, akkor a legtöbb esetben nem kérnek külön igazolást a bankszámládról.

 • Amennyiben saját céged alkalmazottja vagy, esetlegesen egyéb forrásból is keletkezik stabil jövedelmed, ezt is igazolnod kell – ehhez NAV igazolás beszerzésére lehet szükség. 
 • Egyéb igazolás: ha bármely egyéb forrásból keletkezik jövedelem (pl. ingatlan bérbeadása).

Jó tudni:  A határozatlan idejű munkaszerződés ideális; határozott időre szólót nem minden esetben fogadnak el a bankok. Kötelező feltétel továbbá a legalább 3 hónapja tartó munkaviszony és a próbaidő lejárta. 

Vállalkozóként milyen jövedelmet igazoló dokumentumok kellenek hiteligényléshez? 

 • Egyéni vállalkozó vagy cégtulajdonos esetén (az eva és kata hatálya alá tartozókat is ideértve)  NAV jövedelemigazolás  (magánszemélyre).
 • Egyéni vállalkozó vagy cégtulajdonos esetén (az eva és kata hatálya alá tartozókat is ideértve) 30 napnál nem régebbi NAV „együttes nullás” igazolás a köztartozás-mentességről. 
 • Egyes bankok kérhetik az előző üzleti évre vonatkozó éves beszámoló, mérleg benyújtását is. 
 • Előző 2-6 havi bankszámlakivonat. 

Feltétel, hogy a cég "működésének folyamatossága vélelmezhető legyen" - tehát működő cég legyen, legalább 1 éves lezárt múlttal. 

Jó tudni: A bank nem ad hitelt, ha a munkáltató vagy cég ellen végrehajtói vagy csődeljárás folyik. 

Nyugdíjasként milyen jövedelmet igazoló dokumentumok kellenek hiteligényléshez? 

 • Bankszámlakivonat, 
 • Nyugdíjszelvény, 
 • Véglegesítés igazolása (abban az esetben, ha nem öregségi nyugdíjas vagy, hanem rokkantnyugdíjasként kapsz ellátást) 
 1. Kiadásokról vagy más hitelek törlesztéséről szóló igazolások

Milyen dokumentumok kellenek a kiadások igazolásához?

A hiteligénylésnél az alábbi dokumentumokat mindenképp kéri a bank a kiadások igazolásához: 

 • Az utolsó 2-6 havi bankszámlakivonat (ha nem a számlavezető bankodnál igényelsz hitelt), 
 • Közüzemi számlák (ritka esetekben), 
 • Más hitelek törlesztéséről szóló igazolások. 

Mire kell figyelni a bankszámlakivonatoknál? 

A bankhoz az eredeti, postán kiküldött bankszámlakivonatot vagy az eredetileg megküldött, esetleg az internetbankból lehívható, .pdf formátumú szálakivonatot kell benyújtani. Fontos, hogy a számlatörténet nem alkalmas a számlaforgalom kimutatására. 

Ha a papír alapú számlakivonat már nincs meg, akkor azt – külön díj ellenében – el tudod kérni a bankod bármelyik fiókjától. Ha bankfiókból kéred ki, akkor ragaszkodj hozzá, hogy hitelesítsék banki pecséttel, illetve legalább két banki alkalmazott aláírásával. 

Fontos, hogy rendszeresen a bankszámládra érkezzen minden jövedelmed, illetve a számla aktív legyen, azaz legyen pénzmozgás (bankkártyás vásárlások, csoportos beszedések, egyéb tranzakciók). 

Figyelj arra, hogy a havi kiadások mellett a más hitelek törlesztésére fordított összeg is látszani fog a bankszámlakivonatokon, csakúgy, mint a fedezethiány. 

Mire kell figyelni a más hitelek törlesztéséről szóló igazolásoknál? 

Más hitel(ek) törlesztéséről szóló igazolás(ok)nál az egy évnél hosszabb futamidejű hiteleknél a bank bekéri az évfordulós levelet vagy a banki igazolást kér a fennálló tartozásról. Ez az igazolás általában nem lehet 30 napnál régebbi. 

Egy éven belül lejáró hiteleknél, illetve hitelkártyánál a kölcsönszerződés vagy a hitelkártya számlakivonata szükséges. 

 1. Hiteligényléshez szükséges banki és egyéb formanyomtatványok

Az egyes hiteleknél további dokumentumokra is szükséged lesz, ilyenek lehetnek: 

Ingatlanhitelnél:

Hitelkiváltásnál

 • törlesztési igazolás(ok) a kiváltásra kerülő hitel(ek)ről. 

Áruhitelnél: 

 • A megvásárolni kívánt termékek megjelölése, számlája

Eszközlízingnél: 

 • A megvásárolni kívánt eszköz pontos megnevezése, jellemzői gyártási száma (autóknál motor- és alvázszám)
 • Autóknál forgalmi engedély és törzskönyv száma/másolata
 • Az eszköz adásvételi szerződése, számlája

Milyen hiteleknél lehet teljesen online hitelszerződést kötni?

Bizonyos hitelek esetében mód van arra, hogy az ügyfél teljesen online módon igényeljen hitelt és a szerződéskötés is személyes találkozás nélkül bonyolódjon. A személyi kölcsönöknél erre van lehetőség, ám jelzáloghitelek esetében a személyes találkozás nem kerülhető el - a szerződést személyesen kell aláírni. Erre azért is szükség van, mivel a közjegyzői okiratba foglalás feltétele az, hogy az ügyfél személyesen nyilatkozzon arról, hogy a szerződésben szereplő feltételeket megértette. 

A Magyar Nemzeti Bank a Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitel esetében a minősítésre jelentkező bankoktól 2021. július 1-től elvárja, hogy a teljes hitelfelvételi folyamatot online tegyék lehetővé. 

Ehhez ugyanakkor az azonosításhoz bankok egy része az ügyfélkapun keresztül elérhető hitelesített e-aláírást kér. Emellett sok esetben videobankon keresztül történik meg a kölcsön igényléshez benyújtott dokumentumok alapján a hiteligénylő beazonosítása.  

A szerződéskötéshez szükséges dokumentumokat pedig e-mailben vagy postán lehet kérni, és visszaküldeni.

Meglévő, internetbanki szerződéssel rendelkező ügyfelek szintén teljesen online körülmények között igényelhetnek személyi kölcsönt. Esetükben a személyes dokumentumok beküldésére, illetve az azonosításra sincs szükség, hiszen a meglévő azonosításon alapuló internetbanki kapcsolat hitelesíti a hitelfelvevőt. 

Mire kell figyelni a formanyomtatványok kitöltésénél? 

A bankok által használt formanyomtatványok hitelfajtánként és bankonként is eltérnek. 

Kitöltésnél minden esetben különösen figyelni kell az alábbiakra: 

 • Az igénylő és a fedezetként felajánlott ingatlanon tulajdonjoggal rendelkezők, haszonélvezők, özvegyi jog jogosultak (ha vannak) aláírása szerepeljen rajta. Két tanú aláírásával, keltezéssel legyen rögzítve. 
 • Hibátlan, vagy aláírással javított példány legyen. 
 • A nyomtatványon szereplő személyi adatok egyezzenek meg a benyújtott személyi okmányokon található adatokkal. 

Milyen dokumentumok kellenek az ingatlanról? 

A hiteligényléshez általában szükséges dokumentumok mellett ingatlanhoz kapcsolódó hitelnél még legalább az alábbi iratokat be kell szerezned: 

 • Földhivatal által érkeztetett adásvételi szerződés banki feltételeknek megfelelően, 
 • Földhivatal által érkeztetett ingatlan-nyilvántartási kérelem, 
 • Ügyvéd által írt letéti igazolás, 
 • Hiteles, teljes tulajdoni lap (ezt legtöbb esetben a bank kéri le a TakarNet rendszerből), 
 • Hiteles térképmásolat (lakásoknál nem kell) vagy helyszínrajz (ezt is a bank kéri le), 
 • Alaprajz, 
 • Jogerős építési engedély és tervdokumentáció, 
 • Költségvetési terv (csak építési hiteleknél kell), 
 • (Lakás)biztosítási kötvény, 
 • Értékbecslői szakvélemény (a bank készítteti, ennek költségeit azonban jellemzően áthárítják a hiteligénylőre)
 • Energetikai tanúsítvány (az ingatlan adásvétel kötelező eleme, így a hitelhez is szükséges lehet)

Egyes esetekben szükség lehet továbbá: 

 • Használati megosztási szerződésre, 
 • Vagyonjogi szerződésre. 

Mit kell tudni az adásvételi szerződésről? 

Már az adásvételi szerződés megkötése előtt érdemes kiválasztani azt a bankot, ahonnan igényled a hitelt. Erre azért van szükség, mert minden bank más formai és tartalmi követelményt támaszt az adásvételi szerződést illetően. Amennyiben ezek maradéktalanul nem teljesülnek, vagy más bankhoz fordulsz hitelért, meglehet, az adásvételi szerződést módosítani kell. 

Az adásvételi szerződésnek mindenképpen tartalmaznia kell 

 • a saját forrás (önerő) mértékét, 
 • valamint az igényelt hitel összegét. 

A vételár hitelből fedezett összegét a bank közvetlenül az eladó bankszámlájára fizeti ki. 

Mit kell tudni a tulajdoni lapról? 

A tulajdoni lap olyan dokumentum, amely tartalmazza a Magyarország területén található ingatlanok adatait, a hozzájuk tartozó jogokat és a jogilag jelentős tényeket. 

Megkülönböztetünk 

 • teljes tulajdoni lapot 
 • és szemlét. 

A teljes tulajdoni lap az ingatlan megléte óta minden eseményt tartalmaz (pl. törölt tulajdonosok, haszonélvezők). A szemle csak a jelenlegi állapotot mutatja (pl. mostani tulajdonos, fennálló jelzálogbejegyzések). 

A tulajdoni lap nem lehet a beadás időpontjában 30 napnál  régebbi. 

Mielőtt hitelt igényelsz egy ingatlanra, érdemes megbizonyosodnod azokról az adatokról, amelyeket a dokumentum tartalmaz. A hiteles változatot azonban nem feltétlenül kell beszerezned, mert számos pénzintézet maga kéri azt le a TakarNet nevű elektronikus rendszerből. 

Az ügyfélkapuval rendelkező magyar állampolgárok a számítógépes földhivatali-nyilvántartási rendszerből 

 • havonta 20 alkalommal ingyenesen kérhetik le a Tulajdoni lap I. részét. 
 • évente két alkalommal ingyen kérhetnek le nem hiteles tulajdoni lapot bármilyen ingatlanról. 
 • amennyiben hiteles tulajdoni lapot szeretnénk lekérdezni, annak ára 3000 forint/ingatlan. Ekkor elektronikus formában szolgáltatott hiteles másolatot kapunk, amely elektronikus aláírással van ellátva. Miután azonban az e-aláírás hitelesít, így ez a tulajdoni lap kizárólag elektronikus formában rendelkezik bizonyító erővel.
 • Térképmásolatot ingatlanonként 3000 forintért kérhetünk, ezek bizonyító erővel nem rendelkeznek.

Jó tudni! A földhivatal naplóban rögzíti az ingatlan lekérdezési adatokat. 

A naplóban rögzített adatok a következők:

 • a lekérdező személy azonosító adatai
 • lekérdezett ingatlanadatok
 • igénybevett szolgáltatás típusa
 • dátum

Mit kell tudni a helyszínrajzról és az alaprajzról? 

A helyszínrajz a tulajdoni laphoz kapcsolódó dokumentum. Olyan földmérési alaptérkép, amely ábrázolja az egy telken található önálló ingatlanokat az elsőfokú építési hatóság nyilvántartása alapján. Ezt a dokumentumot ház építésénél, vásárlásánál kérik a bankok, lakásvásárlásnál nem. 

Az alaprajz  a tulajdoni laphoz kapcsolódó dokumentum. Az ingatlan méretarányos alaprajza tartalmazza a helyiségek méreteit is (m2-ben). 

Helyszínrajzot ház építésénél, vásárlásánál kérik a bankok, lakásvásárlásnál nem.

Jó tudni:  A szabad felhasználású és a lakásvásárlási hiteleknél általában elegendő a méretezés nélküli alaprajz, amely akár kézzel is elkészíthető. 

Mit kell tudni a biztosításról? 

Ingatlannál a bankok ingatlan/lakás biztosítás megkötését írhatják elő. Gépjármű hitelnél a finanszírozó casco biztosítás megkötéséhez kötheti a hitel/lízing finanszírozást. 

A biztosítási kötvény az a dokumentum, amely tartalmaz minden adatot, feltételt és körülményt az adott biztosítással kapcsolatban. A biztosítási kötvényben egyértelműen felsorolják, milyen események megtörténtekor fizet a biztosító, illetve az egyes károkhoz kapcsolód maximálisan kifizetendő összegeket is tartalmazza.  

Jelzáloghitel vagy autólízing esetén banki követelmény, hogy a biztosítás díja teljes megsemmisülés (totálkár) esetén legalább a kihelyezett hitel összegét érje el. 

Sok társasháznak saját épületbiztosítása van, amely önmagában elegendő lehet a bank által megszabott biztosítási védelemhez. Erről a szerződéskötés előtt érdeklődjünk. Fontos ugyanakkor tudni, hogy a társasházi épületbiztosítás ingóságokra nem tartalmaz fedezetet, azokat magunknak kell biztosítanunk. 

A bank tehát a saját pénzét biztosítja eképp, épp ezért előírja, hogy a hitelösszeg erejéig a kárkifizetésnél ő legyen a kedvezményezett, akinek a kártérítést a biztosító fizeti. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy minden bekövetkezett kár esetén a biztosító tartja a markát – a hitel/lízing fedezetét nem veszélyeztető károk kifizetését az ingatlan/jármű tulajdonosára, üzembentartójára engedményezik. 

Jó tudni! A bank szempontjából az ingatlannál maga az épület a fontos, ezért sok esetben az ingatlanhitelhez kapcsolódva ők maguk olyan biztosítást ajánlanak, ahol az ingóságok nem vagy csak igen kis összeggel vannak biztosítva. Fontos, hogy az ingatlan biztosításakor figyeljünk arra is, hagy egyéb vagyontárgyaink is védve legyenek!

Mit kell tudni az értékbecslésről és az erről szóló szakvéleményről? 

Az  értékbecslés  az a folyamat, amikor a bank értékbecslője személyesen megvizsgálja a fedezetül felajánlott ingatlant. 

A minősítés során a következő  szempontok  alapján értékeli az ingatlant (és telket)

 • méret
 • elhelyezkedés
 • építés éve
 • minőség
 • értékesíthetőség (forgalomképesség)

Ezek alapján egy  szakvélemény  készül, amely tartalmazza azt az árat, amennyiért a készítés időpontjában eladható az ingatlan (forgalmi érték). Ez az ár nagyban meghatározza, hogy milyen összegű hitelt kaphatsz. 

Az értékbecslésnek külön díja van (értékbecslési díj), amelyet az értékbecslő részére általában a helyszínen kell kifizetni vagy esetenként átutalással is teljesíthetsz. A díj 30-50 ezer forint között mozog. 

Az értékbecslés díját a bank hitelakció keretében átvállalhatja. Rendszerint ez úgy zajlik, hogy a sikeres hitelbírálat és folyósítás esetén akár teljes összeget (vagy egy előre meghatározott maximális összeget) a bank utólagosan  jóváír a számládon. 

Jó tudni!  Ha nem értesz egyet az értékbecslés értékével, újabb értékbecslést kérhetsz. Ekkor ugyanakkor magadnak kell gondoskodnod az új értékbecslés megtörténtéről, annak költségeit a bank semmilyen módon nem téríti meg neked. Arra sincs garancia, hogy a bank az új értékbecslés eredményét elfogadja majd. 

Mit kell tudni a használati megosztási szerződésről? 

A használati megosztás azt szabályozza, hogy adott ingatlanon (telken) belül mely részek tekinthetőek az egyes tulajdonosok kizárólagos tulajdonának, illetve közös területnek. Ügyvéd által ellenjegyzett megállapodás, amit a Földhivatalnál, az egy helyrajzi számon feltüntetett osztatlan közös tulajdonjogú ingatlanok esetén kell elkészíteni. 

Tipikusan sorházaknál, lakóparkoknál és egy telken lévő ikerházaknál szükséges. 

Jó tudni: Használati megosztási szerződés hiányában a jelzáloghiteleknél az összes tulajdonost be kell vonni a hitelbe. 

Milyen dokumentumok kellenek hitelkiváltáshoz? 

Ha hiteledet kiváltanád vagy azt egy összegben kifizetnéd a bank részére (végtörlesztés), az előbbiekben felsorolt dokumentumok mellett tőketartozás-igazolást  kell kikérned a meglévő hiteledet kezelő banktól. 

A tőketartozás-igazolás tartalmazza: 

 • a felvett hitel aktuális tőketartozásának összegét adott értéknapra – ez lehet akár jövőbeli dátum is. 
 • a hitelkiváltásnál vagy végtörlesztésnél esedékes díjakat (előtörlesztési díj, végtörlesztési díj).
 • azt a bankszámlaszámot, ahova be kell fizetni a fennálló tőketartozás összegét. 

Hitelkiváltás esetén a hitelt kiváltó bank a meglévő hitel kezelőjétől jellemzően a tőketartozás igazolásába beépítve kéri a jelzálogjog törlés engedélyezését is. A bankok a fennálló tartozásigazolás kiállításáért is díjat szoktak felszámítani.

chatsimple