Hitelügylet szereplői

A hitelfelvétel során több szereplő vesz részt a folyamatban.

  1. Adós

Az egyik oldalon a hitelt felvenni akaró természetes személy vagy szervezet áll, aki/amely hitel/kölcsönszerződést köt a bankkal, vállalva a felvenni szándékozott hitel/kölcsön visszafizetését. Ők az adósok. 

Hitel felvételekor az adós sok esetben nem egy, hanem akár több személy vagy cég is lehet. Őket hívjuk kötelezettnek, melynek típusai:

– adós (elsődlegesen övé a tartozás),

– adóstárs (ugyanúgy felel a hitel visszafizetéséért, mint az adós), aki általában házastárs, élettárs vagy családtag,

– kezes (ha az adós, adóstárs nem fizet, akkor a bank tőle követelheti a hitel visszafizetését),

– dologi adós, más néven zálogkötelezett (olyan kezes, aki nem az egész tartozásért felel, hanem csak a tulajdonában lévő vagyontárgy(ak) erejéig, melyeket ő ajánlott fel fedezetként).

  1. Hitelező

A másik oldalon a hitelt nyújtó bank/hitelintézet áll. A hitelnyújtás olyan banki szolgáltatás, amelynek lényege, hogy a bank – kockázatvállalása keretében – meghatározott pénzösszeget bocsát ügyfele(i) rendelkezésre a szerződésben meghatározott feltételekkel.

Lakossági hitelek esetében a kölcsönt jellemzően egy bank nyújtja, (nagy)vállalati hitelek esetében van példa arra, hogy több bank együttesen finanszíroz, így csökkentve a hitelnyújtás kockázatát, illetve növelve a hitel összegét. (konzorciális hitel).

  1. Közreműködő szervezetek

A hitelnyújtáshoz számos olyan feltételnek kell teljesülnie, amely az adós és a hitelező napi ügymenetén kívül esik. Ilyenkor külső személyek/szervezetek közreműködése is kell a hitelnyújtáshoz.

Ilyen szervezet lehet

  • értékbecslő,
  • Földhivatal (amely bejegyzi a zálogjogot),
  • Igazolásokat kiállító szervezet (pl. OEP) vagy akár a jövedelem igazolást kiállító munkahely.
chatsimple