Hozam jelentése

A különböző befektetések eredményéül kapott tőkenövekményt nevezzük hozamnak. Ennek alapja általában az adott befektetésre fizetett kamat.  Magyarországon törvény mondja ki, hogy a lakossági befektetésekre fizetett kamat nem lehet negatív. 

A hozam tágabb értelmű dolog, ami az értékpapírok megjelenésével került a köztudatba: a pénzünkkel való gazdálkodás hozadéka. A hozam a megkeresett kamatjövedelem és a befektetésen keletkezett árfolyamnyereség, illetve -veszteség összege.

A hozam akkor egyenlő a kamattal, ha a kötvényt – például állampapírt – kibocsátáskor névértéken vagy élettartama alatt bármikor az addig felhalmozott kamattal növelt névértéken vásároljuk meg, és lejáratig tartjuk, illetve akkor, ha lejárat előtt az addig az időpontig felhalmozott kamattal növelt névértéken adjuk el. Minden más esetben árfolyamnyereség vagy -veszteség „torzítja” el a kamatjövedelmet. 

Összességében az árfolyamveszteség akkora lehet, amely miatt a hozam negatív is lehet. 

A hozam szempontjából megkülönböztethetünk stabil és változó hozamú befektetéseket. Stabil hozammal számolhatunk, ha adott árfolyamon fix kamatozású kötvényt vásárolunk, és azt lejáratig tartjuk.

A befektetési alapok befektetési jegyei esetében ugyanakkor a vásárláskor jellemzően nem ismerjük a lejáratot, s általában a befektetések hozama sem egyértelmű. Így ezen instrumentumok esetében a kiszálláskor érvényesíthető hozam előre nem ismert, hozzávetőleges információt erről az alap korábbi teljesítménye adhat. Fontos azonban tudni, hogy a jövőre nézve nem ad semmilyen pontos információt a választott befektetési alap a múltban elért hozama!