Lakóingatlan jelentése

Az Áfa törvény 259. § 12. pontja értelmében lakás céljára létesített és az ingatlan-nyilvántartásban 

  • lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan - ha arra használatbavételi engedélyt adtak ki - a hozzá tartozó földrészlettel, vagy 

Nem minősül lakóingatlannak a lakás rendeltetésszerű használatához nem szükséges helyiség még akkor sem, ha az a lakóépülettel egybeépült, így különösen: a garázs, a műhely, az üzlet, a gazdasági épület.

A beépített ingatlanok közül az Áfa törvény csak a lakóingatlanra vonatkozóan ad definíciót. Eszerint ugyanakkor nem előírás, hogy az adott ingatlant tényszerűen mire használják, hanem annak, hogy az ingatlan-nyilvántartásban milyen módon tartják nyilván. 

Épp ezért fontos feltétel, hogy az épületnek használatbavételi vagy fennmaradási engedéllyel kell rendelkeznie, telekkönyvi szempontból befejezettnek minősül és a használatba vételi engedély telekkönyvileg be van jegyezve. Az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés egyértelműsíti, hogy lakásról vagy lakóingatlanról van szó, az adott ingatlan használatbavételi engedélyéből pedig kiderül, hogy lakás céljára létesítették. 

Ha az érintett ingatlannak használatbavételi engedélye nem lelhető fel, az a használatbavételi engedély kiadására jogosult hatóság (az érintett önkormányzat) nyilatkozatával pótolható. 

chatsimple