Önállóan forgalomképes ingatlan jelentése

Olyan ingatlan, melynek forgalomképességét nem korlátozza semmi, vagyis az ingatlan nyilvántartási státusza rendezett. 

Olyan ingatlan, amely önálló helyrajzi számmal rendelkezik, vagy olyan önálló tulajdoni illetőség, amely a természetben elkülönült, és a használatát megosztási megállapodás rendezi. 

Tulajdoni lapján perfeljegyzés nincs. A bankok általában jelzáloghitelek fedezeteként ilyen ingatlanokat fogadnak el.

chatsimple