Térképszelvény jelentése

A helyszínrajz olyan térkép, mely ábrázolja az egy telken található önálló ingatlanokat az elsőfokú építési hatóság nyilvántartása szerint.

A térképszelvény fogalma a helyszínrajzzal megegyezik, azonban a térképszelvény a tulajdoni lappal párhuzamos ingatlan nyilvántartási alapforrás. A digitalizálás előtt a kettő nem fedte egymást, de ma már azonos adatokat kellene, hogy tartalmazzanak.

chatsimple