Ügyféltudakozvány, saját hiteljelentés jelentése

Az a nyomtatvány, melynek kitöltésével megtudhatjuk jelenlegi KHR státuszunkat, azaz azt, hogy a központi hitelinformációs rendszerben milyen adatokat tartanak rólunk nyilván. A törvény szerint évente egyszer díjmentesen lehetőségünk van a KHR státusz lekérdezésére.

Az ügyféltudakozványt vagy más néven saját hiteljelentést bármely, a KHR-be adatot szolgáltató bármely banknál (hivatalosan referenciaadat-szolgáltatónál) lehet igényelni, tehát nem kell a számlavezető vagy épp a hitelünket nyújtó bankot felkeresni, lehet az a lakó- vagy munkahelyünkhöz közeli vagy éppen az utunkba kerülő más bank vagy takarékszövetkezet is. A kérelem közvetlenül a a KHR-t kezelő BISZ Zrt.-hez is benyújtható.

A kérelem alapján megismerheted, hogy melyik referenciaadat-szolgáltató kezel rólad adatot a KHR-ben, és megismerheted a hozzá kapcsolódó szerződés főbb adatait. Másodsorban arról is informál a kimutatás, hogy ki, mikor és milyen jogcímen kérte le adataidat a KHR-ből.

A kérelemhez személyazonosító és lakcím adataid kellenek, vállalkozások esetében 30 napnál nem régebbi hitelesített cégkivonat és aláírási címpéldány szükséges.

Az adatokat a KHR kezelő BISZ Zrt. az ügyfél döntésétől függően elektronikusan a megadott email címre védett email üzenetben küldi meg. Postai kézbesítés választása esetén a BISZ Zrt. az adatokat tartalmazó zárt borítékot annak a banknak juttatja el, akin keresztül az ügyféltudakozvány beérkezett, akik gondoskodnak annak a kérelmező részére történő továbbításáról. 

chatsimple