Vagyonközösség jelentése

Amennyiben a házasságot megelőzően nem kötöttek a felek házassági vagyonjogi szerződést, a házasság (élettársi viszony) megkötésével vagyonközösség keletkezik. Ennek megfelelően a házastársak osztatlan közös tulajdona mindaz, amit a házassági életközösség ideje alatt akár együttesen, akár külön-külön szereztek.

A vagyonközösségben szerzett vagyon fele-fele arányban oszlik meg, függetlenül attól, hogy a felek milyen jövedelemmel rendelkeztek az időszakban. 

Aktív vagyont jelent az ingó és ingatlan vagyon és a vagyoni értékű jogok (pl. haszonélvezet). A vagyonhoz tartozó követelések és tartozások pedig passzív vagyonnak számítanak. 

Így közös kötelezettség lesz egy közösen felvett hitel, de akár egy házassági életközösség alatt felvett személyi hitel is, amit amennyiben az egyik fél nem tud törleszteni, a másiknak kell. Erről a válóperkor ugyanakkor a bíróság nem dönt, így azt, hogy a válás után a tartozást ki, hogy rendezi azt a harmadik fél, vagyis általában a bank határozza meg. 

chatsimple