Végrehajtás jelentése

A végrehajtás egy olyan folyamat, melynek során a tartozást jogi úton próbálják az adóstól behajtani. A végrehajtási eljárás a végrehajtást kérő kérelmére indul.

A végrehajtás elrendelésére jogosult bíróság a végrehajtható okiratot (végrehajtási lap, végrehajtási záradék, letiltó végzés, átutalási végzés) akkor állítja ki, ha a végrehajtást kérő által leadott kérelemben szereplő végrehajtás általános feltételei fennállnak. 

A végrehajtást kérőnek a közjegyző által hozott határozatok (pl. fizetési meghagyás) végrehajtását, illetve a közjegyzői okiratok végrehajtási záradékkal való ellátását a közjegyzőnél kell kezdeményeznie.

A végrehajtást bírósági végrehajtás során önálló bírósági végrehajtó végzi. Abban az esetben, ha végrehajtást kérő ismeri az adós bankszámlaszámát, vagy munkáltatóját, jövedelemkifizetőjét (pl. Nyugdíjfolyósító Igazgatóság), kérheti átutalási végzés, vagy letiltó végzés kibocsátását is. Ebben az esetben nem kell végrehajtót bevonni az eljárásba, a bíróság közvetlenül a számlát vezető pénzintézetnek, vagy munkáltatónak, folyósító szervnek küldi meg a végrehajtható okiratot letiltás végett.

A bírósági végrehajtás során felmerülő költséget – fő szabály szerint – a végrehajtást kérő előlegezi, és az adós viseli.

A pénzkövetelés végrehajtása során az adós vagyoni jogai kerülnek korlátozásra. A végrehajtó az adós bankszámlájára, munkabérére, ingóságaira (gépjárművére), ingatlanára folytathat végrehajtást. A lefoglalt ingóság és ingatlan értékesítésére – megfelelő jogszabályi feltételek fennállása esetén - árverést tűzhet ki. (Ilyenkor általában az ingatlan a reális piaci áránál jóval alacsonyabb értéken szokott elkelni.)

A végrehajtással szemben kifogást terjeszthet elő maga a végrehajtást kérő, az adós, de az az érdekelt is, akinek jogát vagy jogos érdekét a végrehajtó intézkedése, illetőleg intézkedésének elmulasztása sérti. A kifogást a végrehajtónál kell benyújtani, amit a végrehajtó köteles a székhelye szerinti (nem feltétlenül a végrehajtást elrendelő) bírósághoz továbbítani. 

Végrehajtás kiváltására csak akkor van lehetőség, ha egy új hitel keretében egy másik, megfelelő fedezetet sikerül felajánlani. Bárki felajánlhatja ingatlanát a hitel fedezetéül, nem szükséges, hogy az a hiteligénylő tulajdonában legyen. Ha egy másik személy ajánlja fel tulajdonát, akkor neki is szerepelnie kell a hitelszerződésben, mint zálogkötelezett. Nem fizetés esetén a bank elárverezheti a zálogkötelezett ingatlanát, hogy pénzét visszakapja.

chatsimple