Zálogkötelezett jelentése

Az ügyfélnek a teljes tartozása vagy annak meghatározott részének erejéig az ügyfél vagy valamely partnerével szembeni követelésére zálogjog alapítható.

A zálogjog alanyai közé tartozik a zálogjogosult (pl. bank), a személyes kötelezett (adós) és a zálogkötelezett (zálogingatlan/tárgy tulajdonosa). Az adós és a zálogkötelezett nem feltétlenül ugyanaz a személy.

Zálogjogosult az a jogi, vagy természetes személy, akinek a javára a zálogjog bejegyzés történik  (az akinek követelését a zálogjog biztosítja). Banki jelzáloghitel esetén a bank a zálogjogosult. 

A jelzálogjog annak biztosítására szolgál, hogy a hitelező az általa nyújtott kölcsönt, és annak járulékait (kamat, kezelési költség, stb.) visszakapja. Ha a finanszírozás biztosítékaként az ingatlant jelzálogjog terheli, akkor a finanszírozó zálogjogosultnak minősül. A zálogjogosult hozzájárulása nélkül a tulajdonos a használaton kívül mást nem tehet az ingatlannal. Ha a követelés átszáll másra, úgy a jelzálogjog is átszáll az új jogosultra – ha a törvény ettől eltérően nem rendelkezik, a jelzálogjogot csak a követeléssel együtt lehet átruházni.

Zálogkötelezett az a személy vagy szervezet, aki/amely az adós teljesítésének biztosítékaként meghatározott jogot biztosít a zálogjogosultnak (banknak) a saját tulajdonában lévő zálogtárgyon és vállalja, hogy a jogszabályban meghatározott feltételekkel tűri, hogy a bank az adóssal szembeni követelését a zálogjog érvényesítésével kielégítse. A zálogtárgy lehet ingatlan, ingó dolog, vagyoni értékű jog vagy követelés.