Dologi adós, zálogkötelezett jelentése

Zálogkötelezett vagy dologi adós az a személy vagy szervezet, aki az adós teljesítésének biztosítékaként meghatározott jogot biztosít a zálogjogosultnak (banknak) a saját tulajdonában lévő zálogtárgyon, és vállalja, hogy a jogszabályban meghatározott feltételekkel tűri, hogy a bank az adóssal szembeni követelését a zálogjog érvényesítésével kielégítse. A zálogtárgy lehet ingatlan, ingó dolog, vagyoni értékű jog vagy követelés.    

A zálogjog és a zálogjog alanyai

Az ügyfélnek a teljes tartozása vagy annak meghatározott részének erejéig az ügyfél vagy valamely partnerével szembeni követelésére zálogjog alapítható.

A zálogjog alanyai közé tartozik a zálogjogosult (pl. bank), a személyes kötelezett (adós) és a zálogkötelezett (zálogingatlan/tárgy tulajdonosa). Az adós és a zálogkötelezett nem feltétlenül ugyanaz a személy. De lehet az adós egyben a zálogkötelezett is (ha ő a zálogingatlan/zálogtárgy tulajdonosa is).

Zálogjogosult az a jogi, vagy természetes személy, akinek a javára a zálogjog bejegyzés történik  (az akinek követelését a zálogjog biztosítja). Banki jelzáloghitel esetén a bank a zálogjogosult. 

Mire szolgál a jelzálogjog?

A jelzálogjog annak biztosítására szolgál, hogy a hitelező az általa nyújtott kölcsönt, és annak járulékait (kamat, kezelési költség, stb.) visszakapja. Ha a finanszírozás biztosítékaként az ingatlant jelzálogjog terheli, akkor a finanszírozó zálogjogosultnak minősül. A zálogjogosult hozzájárulása nélkül a tulajdonos a használaton kívül mást nem tehet az ingatlannal. Ha a követelés átszáll másra, úgy a jelzálogjog is átszáll az új jogosultra. Ha a törvény ettől eltérően nem rendelkezik, a jelzálogjogot csak a követeléssel együtt lehet átruházni.

Jelzáloghitel esetén ki lehet dologi adós és mi a szerepe?

Jelzálog alapú hitelügylet esetén a zálogkötelezett vagy dologi adós az, aki nem adósként szerepel a kölcsönben, hanem a fedezetül felajánlott ingatlan tulajdonosaként. A dologi adós másik ismert elnevezése a zálogkötelezett. Ha a fedezetül bevonásra kerülő ingatlannak több tulajdonosa is van, akkor valamennyi tulajdonos dologi adósként vesz részt a hitelügyletben.

Dologi adós bármely devizabelföldi vagy devizakülföldi cselekvőképes természetes személy lehet, aki Magyarország területén található, önállóan forgalomképes ingatlannal rendelkezik, és hozzájárul a hitelt nyújtó bank jelzálogjogának bejegyzéséhez.

A dologi adósnak nem kell megfelelnie azon követelményeknek, melyeket a bankok a hitelfelvevővel szemben elvárnak. Tehát nem vizsgálják például a jövedelmét, életkorát. Ha a hitel adósa vagy adóstársa szerepel a Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR), akkor a hitelkérelem elutasításra kerül, ugyanakkor egy passzív KHR státusszal rendelkező dologi adós részt vehet a hitelügyletben.

chatsimple