Kit lehet bevonni hitelfelvételnél? A kezes, az adóstárs és a jelzálog-kötelezett felelőssége egy hitelügyletben

money.hu
money.hu
Olvasási idő: 8 perc

Hitelt felvehetsz természetesen egyedül is, de sok esetben kell adóstársa(ka)t és kezes(eke)t is bevonni, akik jövedelmükkel veled együtt felelnek a hitelért. Házastársat és élettársat általában kötelezően be kell vonni a hitelügyletbe, kivétel, ha vagyonjogi szerződéssel rendelkeztek. A bank jellemzően akkor kéri adóstárs bevonását, ha nincsen megfelelő nagyságú jövedelmed ahhoz, hogy az igényelt hitelt megkaphasd. A jövedelemmel felelés azt jelenti, hogy a pénzintézet a legtöbb esetben fizetésedet vagy annak egy részét automatikusan saját magához irányíthatja, hogy azt a hitel törlesztésére fordítsa.

Lehetnek még olyan bevont szereplői egy hitelügyletnek, akik csak fedezetet ajánlanak fel a bank számára, de a jövedelmüket nem. Őket zálogkötelezettnek hívjuk. Egyszereplős hitel esetén a hitelfelvevő egy személyben az adós és a zálogkötelezett. Többszereplős hitelben szerepelhet akár több adóstárs, kezes és zálogkötelezett.

A bankok általában komolyabb feltételeket szabnak a jövedelmükkel felelő szereplőknek, mint azoknak, akik csak fedezetet ajánlanak fel.

Mit vállalsz, ha adóstárs vagy kezes leszel egy hitelügyletben?

A bank hitelfelvételkor elemzi az igénylő anyagi helyzetét, és ha szükségesnek tartja, kérheti adóstárs bevonását. Az adóstárs és a kezes is biztosítékként szolgál a bank számára a hitelfelvevő nemfizetése esetén. 

Mikor van szükség a hitelfelvételhez adóstársra vagy kezesre? 

Például az alábbi esetekben lehet rá szükség adóstárs vagy kezes bevonására:

  • nem megfelelő mértékű a hitelt igénylő jövedelme, 
  • a hitelfelvevő életkora nem megfelelő (túl fiatal vagy túl idős),
  • nem nyolcórás vagy nem bejelentett munkaviszonnyal rendelkezik,
  • rendszertelen foglalkoztatás,
  • vállalkozók esetén még lezáratlan első üzleti év.

Az adóstárs és a kezes nem ugyanaz a személy, ezért szerződéskötéskor érdemes odafigyelni a megnevezésre.

Mit jelent a kezesség?

Gyakran megesik, hogy egy barát vagy családtag szeretne hitelt felvenni és ehhez kezesre van szüksége. A kezességvállalás számos esetben lehet feltétele a hitelfelvételnek. Hiszen ez jelenti a bank számára a biztosítékot, hogy a felvett hitelösszeg törlesztése zökkenőmentes lesz. A kezességet vállaló részéről ez látszólag csak egy aláírást kíván, azonban fontos tisztában lenni azzal, hogy  komoly kockázatokat is jelenthet. 

A pénzintézetek ugyanis leginkább olyan esetekben igényelnek kezest, amikor nagyobb összegű kölcsönről van szó, vagy bizonytalannak vélik a folyamatos törlesztést. Amíg az adós pontosan rendezi tartozását, a kezesség természetesen semmi problémát nem jelent. Ha azonban az adós nem tud fizetni, akkor a tartozás teljes összege a kezest terheli, akinek így megtakarításai, de akár vagyontárgyai is veszélybe kerülhetnek. 

Két féfi kezet fog.

A kezesség többféle lehet: 

  • Sortartó kezességet vállaló kérheti, hogy a bank először az adóstól követelje a teljesítést. 
  • Készfizető kezesség esetén a bank szabadon dönthet arról, hogy a kezestől vagy az adóstól kéri-e a tartozás rendezését. A készfizető kezesnek szintén alá kell írnia a banki kölcsönszerződést és meg kell felelnie az adott pénzintézet által előírt feltételeknek, valamint jövedelmét is igazolnia kell. Egy kölcsönügyletbe egyszerre egy készfizető kezes vonható be. 
  • Kártalanító kezes: ez egy speciális új kezes típus, akinek akkor kell fizetnie, amikor a bank törvényileg már mindent megtett az adósság behajtására az adóstól, de a végrehajtás nem vezetett eredményre.

A bankok rendszerint csak készfizető kezességet fogadnak el.

Ki lehet kezes?

Kezes bárki lehet, nem szükséges rokoni kapcsolat a hitelt igénylővel, vagyis akár egy barát, ismerős is lehet az adós kezese. 

Ha kezes vagyok, vehetek fel hitelt?

A kezesség nem zárja ki a hitelfelvételt, de a bank a felvenni kívánt hitelösszeg elbírálásakor figyelembe veszi, hogy jövedelmed elbírja-e annak a hitelnek a törlesztőrészletét is, melyre  kezességet vállaltál. Tehát jövedelmi helyzetedtől függően juthatsz hitelhez kezesként.

Kezesség kiváltása, megszüntetése

Kezesként természetesen mód van arra, hogy kilépj egy hitelügyletből, amennyiben például az adós megnövekedett jövedelme elegendő a bank számára a törlesztőrészletek további fizetéséhez vagy másik kezes kerül bevonásra. A pontos feltételekről azonban mindig a hitelt nyújtó bankkal érdemes felvenni a kapcsolatot.

Ki lehet adóstárs?

Adóstárs nemcsak  az adóssal rokoni kapcsolatban álló személy lehet, így például szülő, nagyszülő, gyermek, vagy házastárs, de ez a legjellemzőbb, hiszen az adóstárs teljes vagyonával felel azért, hogy a hitelt visszafizessék. Ez elég nagy felelősség ahhoz, hogy csak az vállaljon adóstársi szerepet egy hitelügyletben, aki maga is érdekelt a hitelfelvételben és a hitelcél megvalósulásában. Az adóstársnak is meg kell felelnie hitelbírálat feltételeinek, mert a bírálat során az ő jövedelme is mérvadó.

Amennyiben valami történik az adóssal, akkor ő fizeti vissza annak tartozását. Tehát az adóstárs bevonása a bank számára biztosítékot jelent, mivel egy ember helyett két ember fog a hitelért felelni, ami kisebb kockázatot jelent számára. 

Fontos tudni, hogy kötelező adóstársként bevonni jelzáloghitel esetében a fedezetül szolgáló ingatlanon haszonélvezeti joggal bíró személyt, az ingatlan tulajdonosait (tulajdonostársa(ka)t), illetve a házastársat (kivétel házassági szerződés). Illetve a vagyonközösség megszűnése, azaz egy válás esetén, az adóstárs fizetési kötelezettsége továbbra is fennáll, de a bank egyedi elbírálás alapján mentesítheti a kötelezettségei alól egy teljesen új hitelszerződés megkötésével.

Egy fiatal pár hitelt akar felvenni a bankban.

Hány adóstárs lehet egy hitelügyletben?

Bankonként különböző, hogy egy hitelszerződésbe maximálisan hány adóstársat lehet bevonni, és bár egy piaci lakáshitelben bárki lehet adóstárs, ez nem jelenti feltétlenül azt, hogy minden adóstárs jövedelmét egyformán veszik majd számításba. 

Csok-hitelnél a házas- és élettársak alapból adósok, adótárs viszont kizárólag egy közeli hozzátartozó (testvér, szülő, nagyszülő, unoka stb.) lehet, akinek a jövedelmével a bank számolni fog.
Babaváró hitel esetében pedig az igénylő házaspáron kívül adóstárs nem vonható be.

Adóstárs vagy kezes? 

A bankok általában az adóstársat részesítik előnyben. Az adóstárs segíthet kedvezőbb hitelfeltételeket kapni, cserébe viszont neki is felelnie kell a hitel törlesztéséért. Az adóstárs lényegében a kötelezettségei alapján a készfizető kezessel egyezik meg. A bank az adóstárstól és a készfizető kezestől bármikor követelheti a pénzt, mindkét esetben a teljes vagyonukkal felelnek a hitel visszafizetéséért. 

Minden hitelfelvétel hosszú évekre, gyakran évtizedekre szóló kötelezettség, alaposan mérlegeld tehát, mielőtt adóstársként vagy kezesként felelősséget vállalsz egy hitelügyletben. 

Miért felel a jelzálog-kötelezett?

A jelzálog-kötelezett a hitelhez fedezetként felajánlott ingatlanával felel a tartozásért. Jelzálog-kötelezett bevonására akkor lehet szükség, ha plusz fedezet kell a hitelhez, ugyanis a hitelfedezeti mutató (a hitelösszeg és az ingatlanfedezet értékének aránya) forintban felvett jelzáloghitelek esetén legfeljebb 80% lehet.

Fontos, hogy az adós és a jelzálog-kötelezett ingatlanját egyaránt a teljes hitelösszeggel beterheli a bank, ami akkor jelenthet nehézséget számára, amikor újabb jelzáloghitelt szeretne esetleg felvenni. Előfordulhat ugyanis, hogy az adott ingatlan nem terhelhető már tovább, illetve az újabb hitel kizárólag attól a banktól igényelhető, akinek  jelzálogjoga van már az ingatlanon. Ebben az esetben a lehetőség a hitelkiváltás, úgy, hogy az új bank a régi hitel kiváltásán túl még plusz összeget is folyósít, ez a végtörlesztés miatt azonban plusz költséggel járhat.

chatsimple