Végtörlesztés jelentése

Az előtörlesztés speciális esete, amikor a hitel/kölcsön szerződés alapján fennálló teljes tartozás egyösszegben megfizetésre kerül a futamidő lejárata előtt, amivel a kölcsönszerződés megszűnik. A végtörlesztésért a bankok általában (végtörlesztési) díjat számítanak fel, mely lehet fix összeg, vagy a végtörlesztett tőke valamennyi százaléka. 

Jelzáloghitel esetében a végtörlesztést követően a bank kiadja a jelzálogjog törlési hozzájárulást is, amelynek Földhivatalhoz történő benyújtásával az ingatlan tulajdoni lapjáról töröltethető a jelzálogjog.

A lakáscélú jelzáloghitelek esetében a szerződés hatálybalépésétől számított 24 hónapot követően teljesített első részleges, vagy teljes előtörlesztés (végtörlesztés) díjmentes. Ez alól kivétel, ha az előtörlesztés (végtörlesztés) – részben vagy egészben – más pénzügyi intézmény által folyósított kölcsönből (hitelkiváltásból) történik, vagy ha a végtörlesztett összeg meghaladja a kölcsönszerződésben rögzített kölcsönösszeg felét. Vagyis más bankkal történő hitelkiváltás esetén is ki kell fizetni ezt díjat, hiszen ez is végtörlesztésnek minősül.

Nem lakáscélú jelzáloghitel részleges vagy teljes előtörlesztése (végtörlesztés) esetén külön díj nem kerül felszámításra ha a fennálló tartozás nem haladja meg az 1.000.000 Ft-ot és a megelőző tizenkét hónap alatt előtörlesztés nem volt.

A végtörlesztési díj a fennálló tőketartozás maximum 1%-a, vagy amennyiben a hitel más pénzintézet által kerül kiváltásra, akkor a fennálló tőketartozás maximum 2%-a.

Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel (MFL) esetében az előtörlesztési díj nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1%-át, de maximum 30.000 forintot. Abban az esetben, a lakástakarék-pénztári megtakarításból történik az előtörlesztés, annak értékéig az előtörlesztés díjmentes.