CSOK és hitel folyósítása különböző hitelintézeteknél történő igénylés esetén

money.hu
money.hu
Olvasási idő: 4 perc

Azok számára, akik a családok otthonteremtési kedvezményét szeretnék igénybe venni, fontos információ, hogy a CSOK folyósítása a finanszírozás utolsó fázisában történik. Nem jelent ez problémát akkor sem, ha a CSOK mellett lakáskölcsön is felvételre kerül. De mi a folyósítás menete akkor, ha az ügyfél a kedvezményt és a kölcsönt két különböző hitelintézetnél igényli? Ennek néztünk most utána.

Mikor folyósítják a bankok a CSOK-ot?

A CSOK folyósítása – lakáscéltól függően – az alábbiak szerint történik:

 • Új vagy használt lakás vásárlása esetén: a vételár utolsó részeként egy összegben,
 • Építés és bővítés esetén: készültségi fokkal arányosan, illetve a támogatás utolsó részletét a használatbavételi engedély/használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány bemutatását követően,
 • Nem építési engedélyköteles bővítés esetén: a munkálatok befejezéséről szóló teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozat bemutatása után.
BANK felirat 3D grafikán

CSOK és hitel folyósítása két külön pénzintézetnél történő igénylés esetén

A vonatkozó kormányrendelet kimondja, hogy amennyiben az igénylő a lakáscélját a saját erőn és a CSOK-on felül hitelintézeti kölcsön igénybevételével valósítja meg és a CSOK-ot és a hitelintézeti kölcsönt két különböző hitelintézettől igényli, úgy az igénylő a CSOK-ot nyújtó hitelintézetnek bemutatja a kölcsönt nyújtó hitelintézet által kiadott hitelígérvénytA kölcsön folyósítása a CSOK folyósítását megelőzően történik.

A hitelígérvény tulajdonképpen egy pozitív hitelbírálat, vagyis egy olyan dokumentum, mely igazolja, hogy meg fogjuk kapni a kölcsönt. Ennek bemutatása után először a kölcsön folyósítására kerül sor, majd ezt követően a kedvezményt utalják a bankok.

A két külön hitelintézetnél történő igénylés gyakorlati tapasztalat alapján abban az esetben jellemző, ha az igénylő Fundamenta lakáskölcsönt vesz fel. A Fundamenta ugyanis CSOK nyújtásával nem foglalkozik. Ilyen esetben tehát a CSOK-ot az ügyfelek valamely hitelintézetnél igényelhetik, míg a lakáskölcsönt a Fundamenta nyújta.

Egyéb esetben célszerű ugyanazon pénzintézetnél igényelni a CSOK-ot és lakáshitelt, hiszen az önállóan igényelt CSOK-nak vannak járulékos költségei, míg lakáshitellel együtt történő igénylés esetén nem merül fel plusz költség a CSOK igényléssel összefüggésben.

A CSOK folyósításának általános feltételei

 • A CSOK szerződés megkötése
 • Az ingatlan-nyilvántartásban a Magyar Állam javára szóló jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom legalább széljegyként történő feltüntetése
 • A támogatott személy saját erejének felhasználása
 • Új lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződésben szereplő – telekárat is tartalmazó – vételárról a saját nevére szóló, az ÁFA törvény hatálya alá tartozó adóköteles termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról kiállított számlák bemutatása, melyben a telekár és a felépítmény ára külön feltüntetésre kerül
 • Építés vagy bővítés esetén:
 • a készültségi fok teljesítésének ellenőrzése helyszíni szemle és a benyújtott számlák alapján. A támogatott személy nevére kiállított számlát a hitelintézet által elfogadott költségvetés legalább 70%-áról kell benyújtani. Bontott anyagok felhasználása esetén az építőipari kivitelezési tevékenység felelős műszaki vezetője írásos nyilatkozata alapján a számlával igazolandó bekerülési költség 20%-val, illetve a 2011.évi CLXXV. tv. szerinti, önkormányzat által kiírt pályázat keretében az építéshez szükséges természetbeni jutatás igazolt értékével csökkenthető.
 • A felépült lakás energetikai minősítését tartalmazó energiatanúsítvány benyújtása
 • Építés vagy építési engedélyköteles bővítés esetén a használatbavételi engedély/használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány bemutatása
chatsimple