Haláleseti rendelkezés bankszámlánál: mit jelent a gyakorlatban?

Dr. Szoboszlai Anita
Dr. Szoboszlai Anita
Olvasási idő: 4 perc

Tipp: Bankszámla váltás előtt mindenképp kalkulálj, hogy megtaláld a számodra legjobb számlacsomagot.

A money.hu célja, hogy jól járj! Ezért ingyenesen és regisztráció nélkül összehasonlíthatod kalkulátorainkban a pénzügyi termékeket, és minden fontos tudást, tapasztalatot átadunk cikkeinkben. Szakértőink díjmentesen és személyre szabottan válaszolnak kérdéseidre, segítenek hitel vagy megtakarítás, befektetés témában is.

Egy bankszámla felett a tulajdonosa rendelkezhet, de mi történik akkor, ha a tulajdonos elhalálozik? Hogyan lehetséges mégis a bankszámlán kezelt összeghez hozzáférni? A haláleseti rendelkezés lehet a megoldás. Vajon működhet ez az állampapírok esetében is?

Halál esetén a bankszámlát vezető pénzintézet zárolja a számlát egészen addig, amíg jogerősen meg nem születik a döntés, hogy az örökhagyónak ki vagy kik az örökösei, tehát hogy kinek vagy kiknek kell kiadni a bankszámlán kezelt összeget.

Jelenleg Magyarországon a hagyatéki eljárás lefolytatása akár másfél évbe is telhet, ami azt jelenti, hogy ezen időszak alatt főszabály szerint az örökhagyó bankszámláján kezelt összeghez senki nem férhet hozzá.

Ez a gyakorlatban nehézséget tud okozni, hisz sokszor az örökhagyó bankszámlája a család „közös” számlája, valamint az illő eltemetéshez szükséges összeg is a zárolt bankszámlán állhat rendelkezésre.

A haláleseti rendelkezés lehet a megoldás a hagyatéki eljárás kikerülésére

Mit tehetünk, ha szeretnénk elkerülni a hosszas várakozást, illetőleg ha azt szeretnénk, hogy örökösünk/örököseink a hosszas hagyatéki eljárás lefolytatását megelőzően hozzá tudjanak férni a bankszámlánkon kezelt összeghez?

A pénzintézeteknél magánszemélyeknek van lehetőségük úgynevezett haláleseti rendelkezést tenniük. Ez azt jelenti, hogy a bankszámlatulajdonos rendelkezhet arról, hogy halála esetén ki az a személy, aki részére a pénzintézet jogosult a kezelt összeget kifizetni.

Ez esetben a bankszámlán kezelt összeg nem esik a hagyatéki eljárás alá, a bankszámlán kezelt összeg a rendelkezés jogosultjához kerül.

A haláleseti rendelkezés, ahogyan az a nevében is benne foglaltatik, akkor válik végrehajthatóvá, ha a bankszámlatulajdonos elhalálozik, és a kifizetéshez a jogosult a halál tényét igazolja halotti anyakönyvi kivonattal a pénzintézet részére.

nők családi tragédia után, haláleseti rendelkezés

A haláleseti rendelkezés a pénzintézetnek adott megbízás, amikor is a számlatulajdonos rendelkezik arról, hogy halála esetén a pénzintézet az általa megjelölt személynek teljesítsen kifizetést a bankszámláról a jogerős hagyatékátadó végzés megszületése előtt. Éppen ebben rejlik a válasz is arra, hogy miért nem esik ez esetben a hagyatéki eljárás hatálya alá a bankszámlán szereplő összeg, hiszen ez egy megbízás, ami akkor teljesül, ha a megbízó meghal. Azt meg kell említeni, hogy kötelesrész iránti igény felmerülhet az örökösök által a rendelkezés okán kifizetett összegnél.

Mi történik több számlatulajdonos esetén?

Amennyiben egy bankszámlának több tulajdonosa van, akkor az egyikük halála esetén a számlát nem zárolják. Azt viszont figyelembe kell venni, hogy ha valaki nem társtulajdonosa a számlának, hanem a tulajdonos hozzájárulása alapján csak saját bankkártyával rendelkezik, akkor a számlatulajdonos halála esetén nem fog hozzáférni a bankszámlához, azt ugyanúgy zárolják.

Hogyan kell haláleseti rendelkezést tenni?

A pénzintézetek gyakorlata eltérő lehet a haláleseti rendelkezéssel kapcsolatosan, így minden esetben a bankszámlánkat vezető pénzintézetnél kell érdeklődni, hogy pontosan milyen szabályok mellett lehetséges a haláleseti rendelkezés megadása. Fontos azt is megemlíteni, hogy nem minden számla esetén van lehetőség haláleseti rendelkezést adni, erről is a pénzintézetnél kell tájékozódni.

Állampapírok és a haláleseti rendelkezés

Az állampapírok esetén a haláleseti rendelkezés jelenleg kizárt. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy az állampapírok sorsáról a hagyatéki eljárás keretén belül dönt az eljáró, illetékes közjegyző. Magyarországon az öröklés két gyakori formája közül az egyik a törvényes öröklés, mely azt jelenti, hogy a Polgári Törvénykönyvben (2013. évi V. törvény, 7. könyv) meghatározott módon történik a hagyaték átadása -így az állampapírok is. A másik gyakori eset az, hogy az örökhagyó még életében végrendelkezik és a végrendeletében megjelöli azt, hogy kit illessen a hátrahagyott állampapír(ok) halála esetén.

Amennyiben elhalálozik a jogosult azt a Magyar Államkincstár felé jelezni szükséges -hivatalból is tudomására juthat- ezt követően az állampapír számlát zárolják és a korábban, a jogosult által adott meghatalmazások hatályukat veszítik. Ezt követően a Magyar Államkincstár csak jogerős hagyatékátadó végzés vagy öröklési bizonyítvány bemutatása esetén teljesít megbízásokat, kifizetéseket az új jogosult szándéka szerint. 

A blogcikk szerzője dr. Szoboszlai Anita ügyvéd, az ÜgyvédHázak országos ügyvédi ingatlanközvetítő hálózat tagja.